مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی لماخ


معنی لماخ

لماخ . [ ل ِ ] (ع مص ) ملامخة. همدیگر را طپانچه زدن . (منتهی الارب ).

معنی لماخ- ترجمه لماخ برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد لماخ اینجا را کلیک کنید

هم معنی لماخ


ترجمه لماخ


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه لماخمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی لماز

لماز. [ ل ِ ] (ع ص ) عیب کننده یا آنکه روبروی تو عیب کند. (منتهی الارب ). بدگوی .

معنی لماک

لماک . [ ل ُ / ل ِ ] (ع اِ) سُرمه . (منتهی الارب ). لَمال . (منتهی الارب ).

معنی لماذا

لماذا. [ ل ِ ] (ع ق مرکب ) (از: اِ + «ما» + «ذا») چرا. چراست این .

معنی لماس

لماس . [ ل َ ] (ع اِ) دردجای . یقال : کواه لَماس ِ؛ ای موضع دائه . (منتهی الارب ). || حاجت . (منتخب اللغات ).

معنی لما

لما. [ ل َم ْ ما ] (ع ق ) هرگاه . (غیاث ). مگر. چون . (آنندراج ). هنوز. (ترجمان القرآن جرجانی ). || یکی از حروف جازمه ٔ نافیه ٔ استغراقیه . (غیاث ).

معنی لماعة

لماعة. [ ل َم ْ ما ع َ ] (ع اِ) عقاب . || دشت درخشان سراب . || جان دانه یعنی پیش سر کودک مادام که بجنبد. (منتهی الارب ). یافوج .

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: