مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی لقأا


معنی لقأا

لقأا. [ ل ِ ئُل ْ لاه ] (ع اِ مرکب ) دیدار خداوند. - یوم لقأاﷲ ؛ روز قیامت .

معنی لقأا- ترجمه لقأا برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد لقأا اینجا را کلیک کنید

هم معنی لقأا


ترجمه لقأا


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه لقأامطالب نزدیک به این موضوع:

معنی لقاس

لقاس . [ ل ِ ] (ع اِمص ) اسم است مُلاقسة را. (منتهی الارب ). یکدیگر را لقب نهادن .

معنی لقاح

لقاح . [ ل َ ] (ع اِ) آنچه بدان خرمابن را گشنی دهند. آنچه نخل را بدان گشنی دهند. نبیغ. || غوره ٔ خرمابن نر. (منتهی الارب ). نروی خرما. (مهذب الاسماء).گشن خرما. (ذخیره ٔ خوارزمشاهی ): لقاح نخل ؛ گشن نخ

معنی لقائی

لقائی . [ ل ِ ] (اِخ ) (ملا...) از محفوظه ٔ سمرقند است . طبع نازک دارد. این مطلع از اوست : رخ نمودی و مرا بی سر و سامان کردی آفرین بادعجب کار نمایان کردی . (مجالس النفائس ص 146).

معنی لقاط

لقاط. [ ل ِ ] (ع اِ) پیشاپیش و مقابل . یقال : داره بلقاط داری ؛ ای بحذائها. (منتهی الارب ).

معنی لقاط

لقاط. [ ل َ ] (ع اِ) خوشه که در درودن بماند و داس آن را خطا کند. (منتهی الارب ).

معنی لقاط

لقاط. [ ل َق ْ قا ] (ع ص ) خوشه چین . (مهذب الاسماء).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: