مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی لظه


معنی لظه

لظه . [ ل َظْه ْ ] (ع مص ) طپانچه زدن . (منتهی الارب ).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد لظه اینجا را کلیک کنید

هم معنی لظه


ترجمه لظه


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه لظهمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی لطیمة

لطیمة. [ ل َ م َ ] (ع اِ) لطیمه . مشک . || طبله ٔ مشک . (منتهی الارب ). وعاء مسک : زلف مگو یک لطیمه عنبر سارا. قاآنی . || بازار عطاران . || ستور که بار و رخت عطار و بزّاز برداشته باشد. (منتهی الارب

معنی لظ

لظ. [ ل َظظ ] (ع مص ) لازم بودن چیزی را. || ستیهیدن . لظیظ. || راندن . (منتهی الارب ).

معنی لع

لع. [ ل َ ](ع اِ فعل ) لعاً، و هی کلمة یقال للعاثر اذا دُعی له بالانتعاش . (منتهی الارب ). کلمه ای که به مردم شکوخیده گویند تا از لغزش دروا شوند. درست خیز. برپای باش .

معنی لطینی

لطینی . [ ل َ ] (ص نسبی ) منسوب به لطین . لاطینی . رجوع به لاطین و لاطن و لاتین شود. || از مردم لاطین : و هو «بلوطی » اسم لطینی . (ابن البیطار).

معنی لعاب تنیدن

لعاب تنیدن . [ ل ُ ت َ دَ ] (مص مرکب ) از دهان فروریختن : شیر تنیده ست در این ره لعاب سر چو گوزنان چه نهی سوی آب . نظامی .

معنی لطینیه

لطینیه . [ل َ نی ی َ / ی ِ ] (ص نسبی ، اِ) تأنیث لطینی . از مردم لاطین . لاطینیه . || زبان لاطینی (لاتینی ).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: