مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی لظه


معنی لظه

لظه . [ ل َظْه ْ ] (ع مص ) طپانچه زدن . (منتهی الارب ).

معنی لظه- ترجمه لظه برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد لظه اینجا را کلیک کنید

هم معنی لظه


ترجمه لظه


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه لظهمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی لع

لع. [ ل َ ](ع اِ فعل ) لعاً، و هی کلمة یقال للعاثر اذا دُعی له بالانتعاش . (منتهی الارب ). کلمه ای که به مردم شکوخیده گویند تا از لغزش دروا شوند. درست خیز. برپای باش .

معنی لظلظة

لظلظة. [ ل َ ل َ ظَ ] (ع مص ) جنبیدن . || سر جنبانیدن مار از شدت خشم . (منتهی الارب ).

معنی لعاء

لعاء. [ ل ِ ] (ع ص ، اِ) ج ِ لعو. (منتهی الارب ). رجوع به لعو شود.

معنی لظ

لظ. [ ل َظظ ] (ع ص ) مرد دشوارخوی . درشت خوی . || مرد درشت سختگیر. (منتهی الارب ).

معنی لعاب

لعاب . [ ل َع ْ عا ] (ع ص ) بازیگر. (زمخشری ) (دهار). بازیکن . (مهذب الاسماء) (السامی ) : به ریش تیس و به بینی پیل و غبغب گاو به خرس رقص کن و بوزنینه ٔ لعاب . خاقانی . دیگر از ختای لعابان آمده بودن

معنی لعاب زمردنقاب

لعاب زمردنقاب . [ ل ُ ب ِ زُ م ُرْ رُ ن ِ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) کنایه از شراب است . (مجموعه ٔ مترادفات ص 224).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حر