مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی لاتور مبورگ


معنی لاتور مبورگ

لاتورمبورگ . [ م ُ ] (اِخ ) ماری ویکتور نیکلا دُ فای . کنت فرانسوی که بعدها مارکی شد. مولدِ لامُت دُگالُر (درُم ) (1768 - 1850 م .). وی از سال 1819 تا 1821 م . شغل وزارت جنگ داشت .

معنی لاتور مبورگ- ترجمه لاتور مبورگ برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد لاتور مبورگ اینجا را کلیک کنید

هم معنی لاتور مبورگ


ترجمه لاتور مبورگ


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه لاتور مبورگمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی لاتور دورنی

لاتور دورنی . [ دُ وِ رْن ْی ْ ](اِخ ) تئوفیل کرت دو. نام صاحبمنصب فرانسوی ، مولد کارهکس . مقتول در اُبِرهزن (باویر) (1743-1800 م .).

معنی لاتور د فرانس

لاتور د فرانس . [ دُ ] (اِخ ) نام کرسی بخش در ایالت «پیرانه اُریانتال » از ولایت ِ پرپینیان . کنار آگلی . دارای 1066 تن سکنه .

معنی لاتو

لاتو. (اِ) نردبان . (برهان ). سُلَّم . نردبان از رسن که آویزند : دست وزبان بدو نرسد کس را آری به ماه بر نرسد لاتو. فرخی . سپه صف زد از گرد دز چارسو دل مهر و مه رزم کرد آرزو ز پیکان کین آتش انگیختند

معنی لاتور دورنی

لاتور دورنی . [ دُ وِرْن ْی ْ ] (اِخ ) نام خاندانی مشهور از اُوِرْنی ، اصلاً از قریه ٔ لاتور، که به شاخه هائی چند تقسیم شدند. که کنت های اُورنی و دوک های بوین و آلبر و ویکنتهای تورِن و غیره از آنجا هس

معنی لاتور دو پن

لاتور دو پن . [ پ َ ] (اِخ ) نام خاندانی نجیب و باستانی از مردم دُفینه . که از میان آن مردان جنگجو و سیاستمدار و روحانی و عالم علم الاجتماع برخاسته است .

معنی لاتی

لاتی . (حامص ) اِفلاس . فقر. بی چیزی سخت . بی چیزی تمام .

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: