مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی لابه ساختن


معنی لابه ساختن

لابه ساختن . [ ب َ / ب ِ ت َ ] (مص مرکب ) لابه سازی . زاری و خواهش و لابه کردن : تر و خشک یکسان همی بدرود وگر لابه سازی همی نشنود. فردوسی . همی تر و خشکش بهم بدرود اگر لابه سازی سخن نشنود. فردوسی . مشوگر چه زن لابه سازد بسی بجای تو بفرست دیگر کسی . اسدی (گرشاسبنامه ص 245). همان ده دلاور ز خویشانش نیز بسی لابه کردند و نشنود چیز. اسدی (گرشاسبنامه ). بسی لابه ها ساخته زی پدر که از پهلوان چیست نزدت خبر. اسدی (گرشاسبنامه ).

معنی لابه ساختن- ترجمه لابه ساختن برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد لابه ساختن اینجا را کلیک کنید

هم معنی لابه ساختن


ترجمه لابه ساختن


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه لابه ساختنمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی لابی

لابی . (اِخ ) ابن ثور. صحابی است . (منتهی الارب ).

معنی لابنة

لابنة.[ ب ِ ن َ ] (ع اِ) پستان . ج ، لوابن . (منتهی الارب ).

معنی لابیج

لابیج . (اِخ ) نام پشته هائی در حوالی سوله ده مازندران . (مازندران و استراباد رابینو ص 31 بخش انگلیسی ).

معنی لابیرنت

لابیرنت . [ رَ ] (اِخ ) لپ رهونیت ، کاخی بزرگ چهار گوش (200 گز * 150 گز) به مصر. در محل کنونی دهکده ٔ هَوارَه به مشرق دریاچه ٔ مُریس . داخل آن شامل عده ای بسیار از اطاقهای کوچک و تاریک به شکل مربع

معنی لابه دوایر

لابه دوایر. [ ب ِ ی ِ ] (اِخ ) شارل دو. نام ژنرال فرانسوی . مولدپاریس به سال 1786 و مقتول در گرنبل به سال 1815. هنگام استقبال از ناپلئون در مراجعت از جزیره ٔ الب .

معنی لابنون

لابنون . [ ب ِ ] (ع ص ، اِ) ج ِ لابن . (منتهی الارب ).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
Hit Counter