مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی لابه ساختن


معنی لابه ساختن

لابه ساختن . [ ب َ / ب ِ ت َ ] (مص مرکب ) لابه سازی . زاری و خواهش و لابه کردن : تر و خشک یکسان همی بدرود وگر لابه سازی همی نشنود. فردوسی . همی تر و خشکش بهم بدرود اگر لابه سازی سخن نشنود. فردوسی . مشوگر چه زن لابه سازد بسی بجای تو بفرست دیگر کسی . اسدی (گرشاسبنامه ص 245). همان ده دلاور ز خویشانش نیز بسی لابه کردند و نشنود چیز. اسدی (گرشاسبنامه ). بسی لابه ها ساخته زی پدر که از پهلوان چیست نزدت خبر. اسدی (گرشاسبنامه ).

معنی لابه ساختن- ترجمه لابه ساختن برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد لابه ساختن اینجا را کلیک کنید

هم معنی لابه ساختن


ترجمه لابه ساختن


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه لابه ساختنمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی لابوردنه

لابوردنه . [ دُن ْ ن ِ ] (اِخ ) برتران فرانسوا ماهه دو. نام ملاح فرانسوی . مولد سن مالو (1699-1753م .). حاکم ایل دوفرانس . وی دلیرانه با انگلستان در هندوستان جنگید.

معنی لابی

لابی . (اِخ ) ابن ثور. صحابی است . (منتهی الارب ).

معنی لابنة

لابنة.[ ب ِ ن َ ] (ع اِ) پستان . ج ، لوابن . (منتهی الارب ).

معنی لابیدن

لابیدن . [ دَ ] (مص ) لابه کردن : بدار دنیا چون برفروخت آتش ظلم سکار آن بجهنم همی خورد چو ظلیم چو خون و ریم بپالوده خیره از مردم به دوزخ اندرلابد که خون دهندش و ریم . سوزنی . || لافیدن ، سخنان ز

معنی لابن

لابن . [ ب َ ] (اِخ ) پدر زنان یعقوب و خال او. رجوع به لابان شود : چنان دان که آن لابن نیک فال که یعقوب را بود شایسته خال . شمسی (یوسف و زلیخا). بر لابن نیک پی شو یکی همی باش نزدیک او اندکی . شم

معنی لابوئسی

لابوئسی . [ ب ُ ءِ ] (اِخ ) (اِتیَن دو) نام نویسنده ٔ فرانسوی . مولد سارلا، به سال 1530 و وفات به سال 1568 م .

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: