مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی لابن


معنی لابن

لابن . [ ب َ ] (اِخ ) پدر زنان یعقوب و خال او. رجوع به لابان شود : چنان دان که آن لابن نیک فال که یعقوب را بود شایسته خال . شمسی (یوسف و زلیخا). بر لابن نیک پی شو یکی همی باش نزدیک او اندکی . شمسی (یوسف و زلیخا).

معنی لابن- ترجمه لابن برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد لابن اینجا را کلیک کنید

هم معنی لابن


ترجمه لابن


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه لابنمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی لابه دوایر

لابه دوایر. [ ب ِ ی ِ ] (اِخ ) شارل دو. نام ژنرال فرانسوی . مولدپاریس به سال 1786 و مقتول در گرنبل به سال 1815. هنگام استقبال از ناپلئون در مراجعت از جزیره ٔ الب .

معنی لابه گر

لابه گر. [ ب َ / ب ِ گ َ ] (ص مرکب ) متملق : ور شدی ذرّه به ذرّه لابه گر او نبردی این زمان از تیغ سر. مولوی .

معنی لابور

لابور. (اِخ ) شهری باسک نشین به فرانسه . ناحیه ٔ کوچکی از توابع گاسکنی قدیم .

معنی لابک

لابک . [ ب ِ ] (ع ص ) نعت فاعلی از لَبک به معنی آمیختن .

معنی لابنون

لابنون . [ ب ِ ] (ع ص ، اِ) ج ِ لابن . (منتهی الارب ).

معنی لابن

لابن . [ ب ِ ] (ع ص ) خداوند بسیارشیر. ج ، لابنون . (منتهی الارب ): رجل ٌ لابن ؛ ای ذولبن . (مهذب الاسماء). || شیرخوراننده . (منتهی الارب ).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
Hit Counter