مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی خیگچه


معنی خیگچه

خیگچه . [ چ َ / چ ِ ](اِ مصغر) خیک کوچک و خرد. (ناظم الاطباء). خیکچه .

معنی خیگچه- ترجمه خیگچه برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد خیگچه اینجا را کلیک کنید

هم معنی خیگچه


ترجمه خیگچه


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه خیگچهمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی خیلان

خیلان . (ع اِ) ج ِ خال . (منتهی الارب ) (از تاج العروس ) (از لسان العرب ).

معنی خیک آماز

خیک آماز. (اِمرکب ) استسقای زقی و آن مرکب است از خیک بمعنی مشک و آماز بمعنی آماس و کلمه ٔ خشک امار مندرج در لغت نامه ها و فرهنگها مصحف این کلمه است . (یادداشت مؤلف ).

معنی خیلاء

خیلاء. [خ ُ ی َ / خ ِ ی َ ] (ع اِمص ) تکبر. بزرگ منشی . (یادداشت مؤلف ). یقال : اختال الرجل و به خیلاء و خیلاء؛ یعنی خرامید آن مرد با کبر و بزرگ منشی . (منتهی الارب ) (از تاج العروس ). تکبر : چون در

معنی خیکی

خیکی . (ص نسبی ) منسوب به خیک .آنچه در خیک گذارند و حمل کنند. (یادداشت مؤلف ). - آلوخیکی ؛ آلویی که پس از خشک شدن در خیک میریزند و کمی به آن آب میزنند و نگاه می دارند که مرطوب باشد. (یادداشت مؤلف )

معنی خیلان

خیلان . [ خ َ ی َ ](ع مص ) گمان بردن چیزی را. (منتهی الارب ) (از تاج العروس ) (از لسان العرب ). خیل و خَیل . خیلة. خَیلة خال .مخیلة. مخالة. خیلولة. رجوع به این مترادفات شود.

معنی خیک فروش

خیک فروش . [ ف ُ] (نف مرکب ) کسی که خیک می فروشد. زَقّاق . (دهار).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
Hit Counter