مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی خون چکانیدن


معنی خون چکانیدن

خون چکانیدن . [ چ َ / چ ِ دَ ] (مص مرکب ) فرو ریزاندن خون قطره قطره . قطره قطره بیرون ریختن خون : امید روز وصل دل خلق می دهد ورنه فراق خون بچکانید از نهیب . سعدی .

معنی خون چکانیدن- ترجمه خون چکانیدن برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد خون چکانیدن اینجا را کلیک کنید

هم معنی خون چکانیدن


ترجمه خون چکانیدن


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه خون چکانیدنمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی خون خفتن

خون خفتن . [ خ ُ ت َ] (مص مرکب ) خون خسبیدن . رجوع به خون خسبیدن شود.

معنی خون خورانیدن

خون خورانیدن . [ خوَ / خ ُ دَ ] (مص مرکب ) خون بخورد کسی دادن . تزریق خون ببدن کسی کردن . || کنایه از غم و غصه بکسی دادن . دل خون کردن .

معنی خون جگر

خون جگر. [ ن ِج ِ گ َ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) کنایه از غم و غصه .(برهان قاطع) (آنندراج ) (ناظم الاطباء) : ز خون جگر کرد لعل آب را بیاورد آن تاج سهراب را. فردوسی . می مخور با همه کس تا نخورم خون

معنی خون خسبیدن

خون خسبیدن . [ خ ُ دَ ] (مص مرکب ) خون کسی پایمال شدن . قتل کسی مورد توجه قرار نگرفتن . قاتل کسی مجازات نشدن : خون هرگز نخسبد. (کلیله و دمنه ). آنکه کشتستم پی مادون من می نداندکه نخسبد خون من . مولو

معنی خون چکیدن

خون چکیدن . [ چ َ / چ ِ دَ ] (مص مرکب ) چکیدن خون . قطره قطره فرو ریختن خون : زنهار که خون می چکد از گفته ٔ سعدی هر ک اینهمه نشتر بخورد خون بچکاند. سعدی .

معنی خون چکاندن

خون چکاندن . [ چ َ / چ ِ دَ ] (مص مرکب ) خون قطره قطره روان ساختن . موجب چکیدن خون شدن . خون بچکیدن واداشتن : زنهار که خون می چکد از گفته ٔ سعدی هر که اینهمه نشتر بخورد خون بچکاند. سعدی .

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: