مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی خوش گمان


معنی خوش گمان

خوش گمان . [ خوَش ْ / خُش ْ گ ُ ] (ص مرکب ) با ظن خوب . حَسَن ُالظَّن ّ.

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد خوش گمان اینجا را کلیک کنید

هم معنی خوش گمان


ترجمه خوش گمان


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه خوش گمان

سخن حضرت محمد (ص): یكی از عبادات خوب هر شخصی این است كه (‌به خداوند) خوش گمان باشد.


مطالب نزدیک به این موضوع:

معنی خوش گفتاری

خوش گفتاری . [ خوَش ْ / خُش ْگ ُ ] (حامص مرکب ) شیرین زبانی . خوش سخنی . خوش زبانی .

معنی خوش گفتار

خوش گفتار. [ خوَش ْ / خُش ْ گ ُ ] (ص مرکب )شیرین زبان . خوش سخن . خوب گفتار. خوش زبان : زن ارچه زیرک و هشیار باشد زبون مرد خوش گفتار باشد. (ویس و رامین ).

معنی خوش لحنی

خوش لحنی . [ خوَش ْ / خُش ْ ل َ ] (حامص مرکب ) خوش آوازی . خوش آهنگی . خوش صدایی .

معنی خوش گذرانی کردن...

خوش گذرانی کردن . [ خوَش ْ / خُش ْ گ ُ ذَ ک َ دَ ](مص مرکب ) عیاشی کردن . تن پروری کردن . تعیش نمودن .

معنی خوش گوشتی

خوش گوشتی . [ خوَش ْ / خُش ْ ] (حامص مرکب ) پاکیزگی گوشت . حلیت گوشت . || مرافقت با مردمان . خوش خلقی . || زود التیام پذیری بدن در مقابل خستگیها و جراحات .

معنی خوش لحن

خوش لحن . [ خوَش ْ / خُش ْ ل َ ] (ص مرکب ) خوش آهنگ . آنکه آوازش مطبوع و دلپسند باشد. (ناظم الاطباء) : سوزنی در باغ مدح میر عالم زین دین بلبل خوش لحن و خوش دستان و شیرین نغمتی . سوزنی .

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: