مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی خوش گمان


معنی خوش گمان

خوش گمان . [ خوَش ْ / خُش ْ گ ُ ] (ص مرکب ) با ظن خوب . حَسَن ُالظَّن ّ.

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد خوش گمان اینجا را کلیک کنید

هم معنی خوش گمان


ترجمه خوش گمان


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه خوش گمان

سخن حضرت محمد (ص): یكی از عبادات خوب هر شخصی این است كه (‌به خداوند) خوش گمان باشد.


مطالب نزدیک به این موضوع:

معنی خوش گهری

خوش گهری . [ خوَش ْ / خُش ْ گ ُ هََ ] (حامص مرکب ) خوش گوهری . خوش طبعی . خوش ذاتی . مقابل بدگهری .

معنی خوش لقائی

خوش لقائی . [ خوَش ْ / خُش ْ ل ِ ] (حامص مرکب ) خوب رویی . تازه رویی . خوش منظری : بشغل دل و رنج تن کم نکردی ازین تازه رویی وزین خوش لقایی . فرخی .

معنی خوش گفتار

خوش گفتار. [ خوَش ْ / خُش ْ گ ُ ] (ص مرکب )شیرین زبان . خوش سخن . خوب گفتار. خوش زبان : زن ارچه زیرک و هشیار باشد زبون مرد خوش گفتار باشد. (ویس و رامین ).

معنی خوش گهر

خوش گهر. [ خوَش ْ / خُش ْ گ ُ هََ ] (ص مرکب ) خوش گوهر. خوش ذات . خوش طبیعت .

معنی خوش لحن

خوش لحن . [ خوَش ْ / خُش ْ ل َ ] (ص مرکب ) خوش آهنگ . آنکه آوازش مطبوع و دلپسند باشد. (ناظم الاطباء) : سوزنی در باغ مدح میر عالم زین دین بلبل خوش لحن و خوش دستان و شیرین نغمتی . سوزنی .

معنی خوش گفتاری

خوش گفتاری . [ خوَش ْ / خُش ْگ ُ ] (حامص مرکب ) شیرین زبانی . خوش سخنی . خوش زبانی .

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: