مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی خواب ربا


معنی خواب ربا

خواب ربا. [ خوا / خا رُ ] (نف مرکب ) رباینده ٔ خواب . ازبین برنده ٔ خواب . (یادداشت بخط مؤلف ).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد خواب ربا اینجا را کلیک کنید

هم معنی خواب ربا


ترجمه خواب ربا


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه خواب ربامطالب نزدیک به این موضوع:

معنی خواب بینا

خواب بینا.[ خوا / خا ] (اِ مرکب ) رؤیا. تیناب . بوشباس . || (نف مرکب ) بیننده ٔ رؤیا. (ناظم الاطباء).

معنی خواباندن

خواباندن . [ خوا / خا دَ ] (مص ) مخفف خوابانیدن . انامه . (یادداشت بخط مؤلف ). در خواب کردن . موجب خواب کسی را فراهم کردن تا بخوابد : جوان را برآن جامه ٔ زرنگار بخواباند و آمد بر شهریار. فردوسی .

معنی خواب رفتگی

خواب رفتگی . [ خوا / خا رَ ت َ / ت ِ ] (حامص مرکب ) بیحسی . خدارت . (ناظم الاطباء). خَدَر. (یادداشت بخط مؤلف ). چون : خواب رفتگی دست یا پای و جز آن .

معنی خواب زده

خواب زده . [ خوا / خا زَ دَ / دِ ] (ن مف مرکب ) خواب آلوده . خوابناک . خوابدار. خواب گرفته . || خفته . خواب برده . خواب رفته : وصال دولت بیدار ترسمت ندهند که خفته ای تو در آغوش بخت خواب زده . حافظ.

معنی خواب گزار

خواب گزار. [ خوا / خا گ ُ ] (نف مرکب ) نائم . خوابیده . (ناظم الاطباء). || مُعبِّر. تعبیرخواب کننده . خواب گذار : بامداد معبری را بخواند... خوابگزاری دیگر را فرمود آوردن و این خواب را با وی بگفت . (قا

معنی خواب گذار

خواب گذار. [ خوا/ خا گ ُ ] (نف مرکب ) معبر. (محمودبن عمر). تعبیررؤیاکننده . آنکه رؤیاها را تعبیر و تفسیر می کند. (یادداشت بخط مؤلف ). رجوع به خواب گزار شود : ولی توکل تو بی نیاز داشت ترا ز فال گوی

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: