مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی خنیک


معنی خنیک

خنیک . [ خ ُ ] (اِ) نوعی از لباس خشن و درشت که درویشان پوشند. (از برهان قاطع) (از ناظم الاطباء) (از آنندراج ).

معنی خنیک- ترجمه خنیک برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد خنیک اینجا را کلیک کنید

هم معنی خنیک


ترجمه خنیک


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه خنیکمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی خو

خو. (اِ) خصلت . (بحر الجواهر). سجیه . (منتهی الارب ). سرشت . طبیعت . نهاد. طبع. مزاج . (از برهان قاطع)(از ناظم الاطباء) (یادداشت بخط مؤلف ) : ملول مردم کالوس و بی محل باشند مکن نگارا این خو وطبع را

معنی خنیف

خنیف . [خ َ ] (ع اِ) ردی ترین کتان . ج ، خنف . || جامه ای سپید و ستبر از کتان . (منتهی الارب ) (از تاج العروس ) (از لسان العرب ) (از اقرب الموارد). || اثر. راه . || نشاط. شادی فراوان . || ما تحت بغل ن

معنی خنیده کردن

خنیده کردن . [ خ َ دَ / دِ ک َ دَ ] (مص مرکب ) مشهور کردن . معروف کردن . نامدار کردن . عالمگیر کردن . (یادداشت بخط مؤلف ) : یکی مردواری خرامد به پیش خنیده کند در جهان نام خویش . فردوسی .

معنی خنیره

خنیره . [ خ َ رَ ] (اِ) جنسی از اوانی که اکثر گلشکر و آچار در آن دارند. (از شرفنامه ٔ منیری ).

معنی خنیق

خنیق . [ خ َ ] (ع ص ) خبه کرده شده . (منتهی الارب ) (از تاج العروس ) (از لسان العرب ).

معنی خو

خو. [ خ َوو ] (اِخ ) تل ریگی است در نجد.(معجم البلدان یاقوت ) .

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
Hit Counter