مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی خلیل آباد


معنی خلیل آباد

خلیل آباد. [ خ َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان حومه ٔ غربی شهرستان رفسنجان . دارای 750 تن سکنه ، آب آن از قنات و محصول آن غلات و پسته و پنبه و لبنیات . شغل اهالی زراعت و گله داری و راه فرعی است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 8).

معنی خلیل آباد- ترجمه خلیل آباد برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد خلیل آباد اینجا را کلیک کنید

هم معنی خلیل آباد


ترجمه خلیل آباد


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه خلیل آبادمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی خلیل آباد الیگر

خلیل آباد الیگر. [ خ َ دِ اَ گ َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان بربرود بخش الیگودرز شهرستان بروجرد. دارای 980 تن سکنه . آب آن از قنات و محصول آن غلات و لبنیات و پنبه و چغندر و شغل اهالی زراعت و گله داری ا

معنی خلیل نحوی

خلیل نحوی . [ خ َ لی ل ِ ن َح ْ ] (اِخ ) رجوع به خلیل بن احمد عروضی شود.

معنی خلیل آباد

خلیل آباد. [ خ َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان زیدآبادبخش مرکزی شهرستان سیرجان . دارای 150 تن سکنه ، آب آن از قنات . و محصول آن غلات و حبوبات . شغل اهالی زراعت و راه فرعی است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران

معنی خلیل

خلیل . [ خ َ ] (اِخ ) ابن ولی بن جعفر. او راست : المقصد التام فی معرفة احکام الحمام . وفات او بسال 1106 هَ .ق . اتفاق افتاد. (یادداشت بخط مؤلف ).

معنی خلیل قزوینی

خلیل قزوینی . [ خ َ لی ل ِ ق َزْ ] (اِخ ) ملاخلیل . رجوع به قزوینی خلیل شود.

معنی خلیل آباد

خلیل آباد. [ خ َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان جوخواه بخش طبس شهرستان فردوس ، دارای 130 تن سکنه . آب آن از قنات و محصول آن غلات و شغل اهالی زراعت و راه اتومبیل رو است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: