مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی خلیل آباد


معنی خلیل آباد

خلیل آباد. [ خ َ ](اِخ ) دهی است از دهستان آزادوار بخش جغتای شهرستان سبزوار، دارای 217 تن سکنه . محصول آن غلات و زیره و پنبه است . شغل اهالی زراعت و مالداری ، راه مالرو و آب آن از قنات است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).

معنی خلیل آباد- ترجمه خلیل آباد برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد خلیل آباد اینجا را کلیک کنید

هم معنی خلیل آباد


ترجمه خلیل آباد


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه خلیل آبادمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی خلیل آباد

خلیل آباد. [ خ َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان بالاخواف بخش خواف شهرستان تربت حیدریه . دارای 150 تن سکنه . آب آن از قنات . محصول آن غلات و پنبه . شغل اهالی زراعت و گله داری و قالیچه بافی . راه اتومبیل رو

معنی خلیل آباد

خلیل آباد. [ خ َ ] (اِخ ) قصبه ٔ مرکزی بخش خلیل آباد تابع شهرستان کاشمر است . طول جغرافیایی آن 35 درجه و 14 دقیقه و عرض آن 5 درجه و 16 دقیقه می باشد. موقعیت طبیعی : این دهکده در جلگه قرار دارد با آب و

معنی خلیل آباد

خلیل آباد. [ خ َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان کنگاور بخش کنگاور شهرستان کرمانشاهان . دارای 210 تن سکنه . آب آن از رودخانه ٔ کبوترلانه و چاه و محصول آن غلات آبی و دیمی و چغندرقند و پنبه است . شغل اهالی ز

معنی خلیل آباد

خلیل آباد. [ خ َ ] (اِخ ) نام یکی از بخشهای شهرستان کاشمر است بحدود زیر: شمال : بخش ریوش . خاور: بخش حومه . جنوب : بخش بجستان شهرستان گناباد. باختر: بخش بروسکن . موقعیت طبیعی : این ناحیه جلگه و هوای آ

معنی خلیل کلا

خلیل کلا. [ خ َ ک َ ] (اِخ ) دهی است از بخش بندپی شهرستان بابل . دارای 155 تن سکنه . آب آن از رودخانه و محصول آن برنج و شغل اهالی زراعت و راه مالرو است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 3).

معنی خلیل زاغه شی

خلیل زاغه شی . [ خ َ غ َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان ساری سوباساز بخش پلدشت شهرستان ماکو، دارای 120 تن سکنه . آب آن از چشمه و محصول آن غلات و شغل اهالی زراعت و گله داری و راه مالرو است . این ده قشلاق ا

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: