مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی خلیل آباد


معنی خلیل آباد

خلیل آباد. [ خ َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان مرکزی بخش فریمان شهرستان مشهد. دارای 357 تن سکنه . آب آن از قنات و محصول آن غلات و بنشن و چغندر است . شغل اهالی زراعت و راه مالرو است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).

معنی خلیل آباد- ترجمه خلیل آباد برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد خلیل آباد اینجا را کلیک کنید

هم معنی خلیل آباد


ترجمه خلیل آباد


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه خلیل آبادمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی خلیل آباد

خلیل آباد. [ خ َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان هیر بخش مرکزی شهرستان اردبیل . دارای 107 تن سکنه . آب آن از قنات است . محصول آنجا غلات و شغل اهالی زراعت و گله داری و از صنایع دستی فرش بافی .راه آن شوسه اس

معنی خلیل آباد

خلیل آباد. [ خ َ ](اِخ ) دهی است از دهستان آزادوار بخش جغتای شهرستان سبزوار، دارای 217 تن سکنه . محصول آن غلات و زیره و پنبه است . شغل اهالی زراعت و مالداری ، راه مالرو و آب آن از قنات است . (از فرهنگ

معنی خلیل آباد

خلیل آباد. [ خ َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان بربرود بخش الیگودرز شهرستان بروجرد. دارای 400تن سکنه . آب آن از قنات و محصول آن غلات و لبنیات ، شغل اهالی زراعت و گله داری و از صنایع دستی زنان قالی و جاجیم

معنی خلیل بیک

خلیل بیک . [ خ َ ب ِ ] (اِخ ) ابن زین الدین . او دوم حاکم از حکمرانان ذوالقدریه است که از سال 787 هَ . ق . تا788 هَ . ق . حکمرانی کرد. رجوع به ذوالقدریه شود.

معنی خلیل آباد

خلیل آباد. [ خ َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان حومه ٔ غربی شهرستان رفسنجان . دارای 750 تن سکنه ، آب آن از قنات و محصول آن غلات و پسته و پنبه و لبنیات . شغل اهالی زراعت و گله داری و راه فرعی است . (از فره

معنی خلیل کلا

خلیل کلا. [ خ َ ک َ ] (اِخ ) دهی است از بخش بندپی شهرستان بابل . دارای 155 تن سکنه . آب آن از رودخانه و محصول آن برنج و شغل اهالی زراعت و راه مالرو است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 3).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: