مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی خفیف سالم


معنی خفیف سالم

خفیف سالم . [خ َ ف ِ ل ِ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) نام بحری از بحورعروضی بر وزن فاعلاتن مفاعلن فعلن ، چون : چرخ انصاف را مدار تویی باغ اقبال را مدار تویی ؟ (یادداشت بخط مؤلف ).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد خفیف سالم اینجا را کلیک کنید

هم معنی خفیف سالم


ترجمه خفیف سالم


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه خفیف سالممطالب نزدیک به این موضوع:

معنی خفیفی دائره

خفیفی دائره . [ خ َ ی ِ ءِ رَ / رِ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) مرکز دایره . (ناظم الاطباء).

معنی خفیر کردن

خفیر کردن . [ خ َ ک َ دَ ] (مص مرکب ) نگهبان کردن . قلاووز کردن . بدرقه راه کردن . (یادداشت بخط مؤلف ).

معنی خفیف آواز

خفیف آواز. [ خ َ ] (ص مرکب ) آنکه سخنش غیرمفهوم باشد. || بیهوده گوی . || (اِ مرکب ) آواز نامشخص . || صحبت مخفی . (ناظم الاطباء).

معنی خفیق

خفیق . [ خ َ ] (ع مص ) آوازوزیدن باد. (منتهی الارب ) (از تاج العروس ) (از لسان العرب ). || آواز رفتن آب . (غیاث اللغات ).

معنی خفیف الجثه

خفیف الجثه . [ خ َ فُل ْ ج ُث ْ ث َ ] (ع ص مرکب ) سبک جثه . آنکه جثه ٔ کوچک دارد. آنکه هیکل و قالب کوچک دارد.

معنی خفیف الظهر

خفیف الظهر. [ خ َ فُظْ ظَ ] (ع ص مرکب ) سبک پشت . کنایه از کم عیال است . (یادداشت بخط مؤلف ).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
<