مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی خفیدگی


معنی خفیدگی

خفیدگی . [ خ َ دَ / دِ ] (حامص ) حالت خفه شدن . خفگی . خپگی . (یادداشت بخطمؤلف ). رجوع به خفگی و خپگی در این لغت نامه شود.

معنی خفیدگی- ترجمه خفیدگی برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد خفیدگی اینجا را کلیک کنید

هم معنی خفیدگی


ترجمه خفیدگی


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه خفیدگیمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی خفیة

خفیة. [ خ َ فی ی َ ] (ع اِ) چاه . ج ، خفایا، خفیات . || بیشه ٔ انبوه . (منتهی الارب ) (از تاج العروس ) (از لسان العرب ). || نوعی از جنون . (منتهی الارب ) (از تاج العروس ) (از لسان العرب ) (از اقرب الم

معنی خفیددات

خفیددات . [ خ َ دَ ] (ع ص ، اِ) ج ِ خفیدد. (منتهی الارب ) (از تاج العروس ) (از لسان العرب ).

معنی خفیة

خفیة. [ خ ُ ی َ ] (ع مص ،اِمص ) خفیه . نهان . (یادداشت بخط مؤلف ). پوشیده . عدم آشکار. مخفی . (از ناظم الاطباء) : ادعوا ربکم تضرعاً و خُفْیَةً. (قرآن 55/7). قل من ینجیکم من ظلمات البر و البحر تدعونه

معنی خفیف و خوار

خفیف و خوار. [ خ َ ف ُ خوا / خا ] (ترکیب عطفی ، ص مرکب ) سبک . بیمقدار. حقیر. ذلیل . بیقدر. ناچیز. خوار. (یادداشت بخط مؤلف ).

معنی خفیده

خفیده . [خ َ دِ / دِ ] (ن مف /نف ) خفه شده . || عطسه کرده . || گلوگرفته . مختنق . (ناظم الاطباء).

معنی خفیر

خفیر. [ خ َ ] (ع ص ، اِ) امان داده . || پناه یافته . || بدرقه . نگاهبان . (منتهی الارب ) (از تاج العروس ) (از لسان العرب ) (از اقرب الموارد). قلاووز. آن یک تن یا بیشتر که همراه قافله بروند و قافله را

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: