مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی خفیدد


معنی خفیدد

خفیدد. [ خ َ دَ ] (ع اِ) شترمرغ نر. ج ، خفادِد، خَفادید. || (ص ) شتابرو. (منتهی الارب ) (از تاج العروس ) (از لسان العرب ) (از اقرب الموارد).

معنی خفیدد- ترجمه خفیدد برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد خفیدد اینجا را کلیک کنید

هم معنی خفیدد


ترجمه خفیدد


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه خفیددمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی خفی الحنین

خفی الحنین . [ خ ُف ْ فَل ْ ح ُ ن َ ] (ع اِ مرکب ) کنایه از مأیوس است . رجوع به خُف ّ در این لغت نامه شود : قد رجع من جانب البلدة بخفی الحنین . نعمت خان عالی (از آنندراج ).

معنی خفیس

خفیس . [ خ َ ] (ع اِ) شراب بسیارممزوج . (از منتهی الارب ) (از تاج العروس ) (از اقرب الموارد) (از لسان العرب ).

معنی خفیدن

خفیدن . [ خ َ دَ ] (مص ) نفس زدن . دم زدن . || خفه شدن . || سخت نفس کشیدن . || نفس نفس زدن . || سرفه کردن . || طپیدن . (ناظم الاطباء). || عطسه کردن . (یادداشت بخط مؤلف ). عطسه زدن . (ناظم الاطباء) :

معنی خفیف

خفیف . [ خ َ ] (اِخ ) وی شاگرد علی بن عیسی و علی بن عیسی شاگرد خلف مروزی است . او از صناع حاذق و فاضل آلات جنگی بود. (از فهرست ابن الندیم ).

معنی خفیج

خفیج . [ خ َ ] (ع ص ) برآماسیده از آب . || ضعیف پا. (منتهی الارب ) (از تاج العروس ) (از لسان العرب ) (از اقرب الموارد).

معنی خفیف

خفیف . [ خ َ ] (اِخ ) ابوعبداﷲ خفیف . رجوع به ابوعبداﷲ خفیف در این لغت نامه و سیرة ابن خفیف شود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: