مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی خفوش


معنی خفوش

خفوش . [ خ َ ] (ع اِ) نوعی نان ارزن است . (منتهی الارب ) (از تاج العروس ) (از لسان العرب ).

معنی خفوش- ترجمه خفوش برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد خفوش اینجا را کلیک کنید

هم معنی خفوش


ترجمه خفوش


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه خفوشمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی خفود

خفود. [ خ َ ] (ع ص ) ناقه ای که بچه ناقص افکند. (منتهی الارب ) (از تاج العروس ) (از لسان العرب ) (از اقرب الموارد). منه : ناقة خفود.

معنی خفوف

خفوف . [ خ ُ ] (ع مص ) مصدر دیگری است برای خف . (منتهی الارب ) (از تاج العروس ) (از لسان العرب ) (از اقرب الموارد). رجوع به خف در این لغت نامه کنید.

معنی خفور

خفور. [ خ َ / خ ُ ] (ع مص ) خَفر. رجوع به خفر در این لغت نامه شود.

معنی خفوق

خفوق . [ خ ُ ] (ع اِ) باریکی میان اسب . (منتهی الارب ) (از تاج العروس ) (از لسان العرب ) (از اقرب الموارد).

معنی خفوف

خفوف . [ خ َف ْ فو ] (ع اِ) کفتار. (منتهی الارب ) (از تاج العروس ) (از لسان العرب ) (از اقرب الموارد).

معنی خفوة

خفوة. [ خ ِ وَ ] (ع ص ، ق ) بطور پنهانی و قریب . (منتهی الارب ) (از تاج العروس ) (ازلسان العرب ) (از اقرب الموارد). منه : یأکله خفوة.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: