مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی خطسازی


معنی خطسازی

خطسازی . [ خ َ ] (حامص مرکب ) عمل خطساز. سندسازی . تقلب در نوشته . (یادداشت بخط مؤلف ). تقلید خط دیگران . (یادداشت بخط مؤلف ).

معنی خطسازی- ترجمه خطسازی برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد خطسازی اینجا را کلیک کنید

هم معنی خطسازی


ترجمه خطسازی


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه خطسازیمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی خطط

خطط. [ خ ُ طَ ] (ع اِ) ج ِ خطة.(منتهی الارب ). رجوع به خِطّة در این لغت نامه شود.

معنی خطشناس

خطشناس . [ خ َ ش ِ ] (نف مرکب ) آنکه عالم به احوال خطوط و احوال خطاطان و تمیزدهنده ٔ بین انواع خطوط از جهت زیبایی و نوع کاغذ و قلم است . || آنکه نوشته ٔ حقیقی را از نوشته ٔ جعلی تمیزی می دهد، کارشناس

معنی خطف

خطف . [ خ ُ ] (ع اِ) بهی . بهبودی . شفا. علاج . (یادداشت بخط مؤلف ). منه : مامن مرض الاوله خطف ؛ نیست آزاری که مر او را بهی و شفا نیست . (یادداشت بخط مؤلف ) (ناظم الاطباء).

معنی خطط

خطط. [ خ ِ طَ ] (ع اِ) ج ِ خطة.(منتهی الارب ). رجوع به خِطّة در این لغت نامه شود.

معنی خطساز

خطساز. [ خ َ ] (نف مرکب ) آنکه خط مردمان را تقلید می کند. || حقه بازی که با ساختن خط مردمان سند بنفع خود جعل می کند. متقلب . سندساز.

معنی خطکشیدن

خطکشیدن . [ خ َ ک َ / ک ِ دَ ] (مص مرکب ) محو و ناپدید کردن . (آنندراج ). متروک کردن و برطرف ساختن . (غیاث اللغات ). ابطال کردن . خط بطلان کشیدن . (یادداشت بخط مؤلف ) : تا جان بود مرا غم جانان بجا

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
Hit Counter