مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی خطا جستن


معنی خطا جستن

خطا جستن . [ خ َ ج ُ ت َ ] (مص مرکب ) اشتباه یافتن . سهو یافتن . (یادداشت بخط مؤلف ).

معنی خطا جستن- ترجمه خطا جستن برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد خطا جستن اینجا را کلیک کنید

هم معنی خطا جستن


ترجمه خطا جستن


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه خطا جستنمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی خطائی

خطائی . [ خ َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان شهر ویران بخش حومه شهرستان مهاباد. دارای 383 تن سکنه است . محصول آنجا غلات ، چغندر، توتون و حبوبات . شغل اهالی زراعت و گله داری . صنایع دستی آنان جاجیم بافی اس

معنی خطائی

خطائی . [ خ َ ] (اِخ ) رجوع به اسماعیل صفوی شود.

معنی خطآرای

خطآرای . [ خ َ ] (نف مرکب ) آرایش دهنده ٔ خط. خوشنویسی که چون نویسد با نوشت خود خط را می آراید. کنایه از خوشنویس : یمین تو چو خط آراید آفرین شنوی بر آن یمین خطآرای از یسار و یمین . سوزنی . کلک خطآ

معنی خطا گفتن

خطا گفتن . [ خ َ گ ُ ت َ ] (مص مرکب ) اشتباه گفتن . غلط گفتن . اشتباه کردن : خود به خطا گفتم اگر خواندمت عفو کن از بنده قصور ای صنم . سعدی (طیبات ).

معنی خطآور

خطآور. [ خ َوَ ] (نف مرکب ) ریشی که تازه روییده باشد. || جوانی که ریش و سبلت آن تازه سبز شده باشد. (ناظم الاطباء). دارای خط بر رخسار. (یادداشت بخط مؤلف ) : دی کآمدم ز غاتفر آمد مرا به پیش شیرین خطآ

معنی خطا

خطا. [ خ ِ / خ َ ] (از ع ، اِ) سهو و اشتباه . (ناظم الاطباء). نقیض صواب . (یادداشت بخط مؤلف ) : گرت سوی نخجیر کردن هواست گر از خانه نخجیر گیری خطاست . فردوسی . زین بیش شما را سوی من نیست خطایی .

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
Hit Counter