مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی خشماء


معنی خشماء

خشماء. [ خ َ ] (ع ص ) مؤنث اَخشَم . (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب ) (از تاج العروس ) (از اقرب الموارد). زن فراخ بینی . (از منتهی الارب ) (از تاج العروس ). زنی که بینی وی از علتی بو گرفته باشد. || زنی که قوه ٔ شامه نداشته باشد. (از تاج العروس ) (منتهی الارب ) (از لسان العرب ).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد خشماء اینجا را کلیک کنید

هم معنی خشماء


ترجمه خشماء


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه خشماءمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی خشم زدا

خشم زدا. [ خ َ / خ ِ زَ / زِ / زُ ] (نف مرکب مرخم ) غیظ از بین برنده . عصبانیت از بین برنده .

معنی خشم تاب

خشم تاب . [ خ َ / خ ِ ] (ن مف مرکب ) کسی که خشم تاب داده و پیچیده باشد او را. (از آنندراج ) : سیاهی عزب پیشه و خشم تاب چو دیدند روی چنین بی نقاب ز تاب جوانی بجوش آمدند در آن وادی سخت کوش آمدند. نظ

معنی خشم آمیز

خشم آمیز. [ خ َ / خ ِ ] (ن مف مرکب ) عصبانی کننده . به غضب درآورنده . (یادداشت بخط مؤلف ). خشم آور.

معنی خشم انگیز

خشم انگیز. [ خ َ / خ ِ اَ ] (نف مرکب ) خشم آور. عصبانی کننده . غضبناک کننده . (یادداشت بخط مؤلف ).

معنی خشم انگیزی

خشم انگیزی . [ خ َ / خ ِ اَ] (حامص مرکب ) حال عصبانی کننده . حال غضبناک کننده .

معنی خشمگین

خشمگین . [ خ َ /خ ِ ] (ص مرکب ) غضبناک . آنکه پر از خشم و قهر باشد. (ناظم الاطباء). غراشیده . آرغده . تر. مُغضِب . خشمن . خشمین . خشمگین . تافته . آلغَدَه . ساخط. آشفته . برآشفته . غَضوب . غضبان . خشم

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: