مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی خسبنده


معنی خسبنده

خسبنده .[ خ ُ ب َ دَ / دِ ] (نف ) نایم . خوابیده : در این ره جزین خواب خرگوش نیست که خسبنده ٔ مرگ را هوش نیست . نظامی . هقعه ؛ مرد بسیار تکیه کننده و بر پهلو خسبنده میان قوم . (منتهی الارب ).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد خسبنده اینجا را کلیک کنید

هم معنی خسبنده


ترجمه خسبنده


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه خسبندهمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی خسبندگی

خسبندگی . [ خ ُ ب َ دَ / دِ ] (حامص ) عمل خوابنده . خوابیدگی . (یادداشت بخط مؤلف ).

معنی خسایس

خسایس . [ خ َ ی ِ ] (ع اِ) ج ِخسیسه . (ناظم الاطباء). خسائس . رجوع به خسائس شود.

معنی خسب

خسب . [ خ ُ ] (اِخ ) شهری است [ بخراسان ] بر کرانه ٔ بیابان و آب ایشان از کاریز است و خواسته ٔ مردمان بیشترین چهارپای است . (حدود العالم ).

معنی خسب

خسب . [ خ ُ ] (نف ) خوابنده : فرشته صفت مردم هوشیار نه بسیار خسب است و بسیارخوار. سعدی (صاحبیه ). - روز خسب ؛ روز خواب .

معنی خسپانیدن

خسپانیدن . [ خ ُ دَ ] (مص ) استراحت کنانیدن و آرام کردن فرمودن . (ناظم الاطباء). خوابانیدن . (یادداشت بخط مؤلف ). || خسپیدن کنانیدن . || اطفای آتش کردن فرمودن . (ناظم الاطباء). خاموش کردن . نشاندن آت

معنی خسپیدن

خسپیدن . [ خ َ دَ ] (مص ) لگد زدن . پایمال کردن . پاسپر نمودن . (از ناظم الاطباء).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
<