مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی خزبه


معنی خزبه

خزبه . [ خ َ زِ ب َ ] (ع ص ) مؤنث خزب . شتر ماده ای که پستانش آماسیده باشد یا در زهدان ثاَّلیل بود که بدان متأذی میشود. (منتهی الارب ). رجوع به خزب شود.

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد خزبه اینجا را کلیک کنید

هم معنی خزبه


ترجمه خزبه


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه خزبهمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی خزبی

خزبی . [ خ َ با ] (اِخ ) منزلی بوده مر بنی سلمه را بین مسجد ذوقبلتین تا مذاد اغیرها النبی صلی اﷲ علیه و آله و سلم و سماها صالحا تفاؤلا بالخزب . (منتهی الارب ).

معنی خزباء

خزباء. [ خ ِ ] (ع اِ) خزباه . رجوع به خزبا با معانی مختلف شود.

معنی خزبات

خزبات . [ خ َ زَ] (اِخ ) نام جایگاهی است در یمامه و متعلق است به بنی عقیل صاحب امیری و کرسی است . (از معجم البلدان ).

معنی خزر

خزر.[ خ ُ ] (ع اِ) ج ِ اَخزَر و خَزراء. (منتهی الارب ).

معنی خزپوش

خزپوش . [ خ َ] (نف مرکب ) خس پوش . (ناظم الاطباء). بی سروپا، پست ناچیز. بی عار. لوطی . رذل . بی عار و ننگ . سخت لاابالی . عظیم بدکار. بسیار پست . (یادداشت بخط مؤلف ). مرحوم دهخدا برای اصل این لغت دو

معنی خزده

خزده . [ خ َ دِ ] (اِ) جرم و گناه . (ناظم الاطباء).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
<