مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی خزبه


معنی خزبه

خزبه . [ خ َ زِ ب َ ] (ع ص ) مؤنث خزب . شتر ماده ای که پستانش آماسیده باشد یا در زهدان ثاَّلیل بود که بدان متأذی میشود. (منتهی الارب ). رجوع به خزب شود.

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد خزبه اینجا را کلیک کنید

هم معنی خزبه


ترجمه خزبه


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه خزبهمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی خزب

خزب . [ خ َ زِ ] (ع ص ) گوشت نرم و سست . (منتهی الارب ) (از تاج العروس ) (از لسان العرب ).

معنی خزران

خزران . [ خ َ ] (اِ) پارسی خیزران است و آن نوعی نی می باشد. (از مخزن الادویه از انجمن آرای ناصری ). رجوع به خیزران شود. حمدالله مستوقی در وصف آن آرد: چوبش بوجار مانند است چوگان ازو سازند صمغش شیر خشت

معنی خزخز

خزخز. [ خ ُ زَ خ ِ ] (ع ص ) توانا. (منتهی الارب ).

معنی خزبات

خزبات . [ خ َ زَ] (اِخ ) نام جایگاهی است در یمامه و متعلق است به بنی عقیل صاحب امیری و کرسی است . (از معجم البلدان ).

معنی خزدوک

خزدوک . [ خ َ ] (اِ) جانوری است شبیه به جُعَل که آن را خبزدوک نیز می گویند. (ناظم الاطباء) (انجمن آرای ناصری ) (آنندراج ) (برهان قاطع).

معنی خزباء

خزباء. [ خ َ ] (ع ص ) ماده شتری که پستانش آماهیده باشد و یا در زهدان وی ثآلیل بود که بدان متأذی می گردد. (از منتهی الارب ) (از اقرب الموارد) (از لسان العرب ) (از تاج العروس ).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: