مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی خرک کتف


معنی خرک کتف

خرک کتف . [ خ َ رَ ک ِ ک ِ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) شاید دنباله ٔ ترقوه . (یادداشت بخط مؤلف ) : بعضی از اوتار عضلهاء روی از چنبر گردن رُسته باشد و بعضی از سر استخوان سینه و بعضی سینه و بعضی از خرک کتف . (ذخیره ٔ خوارزمشاهی ).

معنی خرک کتف- ترجمه خرک کتف برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد خرک کتف اینجا را کلیک کنید

هم معنی خرک کتف


ترجمه خرک کتف


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه خرک کتفمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی خرکس

خرکس . [ خ َ ک ُ ] (ص مرکب ) ابله . احمق . بی عقل .(از برهان قاطع) (از انجمن آرای ناصری ) : چلپی آن ز خرکسان ممتاز دست پرورده ٔ غیاث دراز. شفائی (از آنندراج ). || کاهل . سست و پرگو. (از ناظم الاطبا

معنی خرکان

خرکان . [ خ َ رَ ] (اِخ ) دهی جزء دهستان قاقازان بخش ضیأآباد شهرستان قزوین ، واقع در 66هزارگزی شمال ضیأآباد و 17هزارگزی راه شوسه . این دهستان در کوهستان قرار دارد با آب و هوای سردسیری ، آب آن از چشم

معنی خرک چی

خرک چی . [ خ َ رَ ] (ص مرکب ، اِ مرکب ) آنکه خری چند برای بارکشی دارد. الاغ دار. خربنده . (یادداشت بخط مؤلف ).

معنی خرک خدا

خرک خدا. [ خ َ رَ ک ِ خ ُ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) خر خدا. ترکیبی است که بگاه استهزاء یا تحقیر یا ترحم بکسی اطلاق کنند.

معنی خرک بینی

خرک بینی . [ خ َ رَ ک ِ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) حجاب غضروفی که مابین منخرین بینی است . وَتَره . رجوع به «خرک » شود.

معنی خرکش

خرکش . [ خ َ ک ُ ] (اِخ ) دهی است از دهستان سیاه کوه بخش بافت شهرستان سیرجان ، واقع در هزارگزی جنوب خاوری بافت سر راه مالرو صوغان به کوشک . کوهستانی سردسیر، آب آن ازچشمه ، محصول آنجا غلات و حبوبات . ش

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
Hit Counter