مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی خرک رباب


معنی خرک رباب

خرک رباب . [ خ َ رَ ک ِ رَ / رُ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) خرکی که در زیر تارهای رباب گذارند. (از فرهنگ شعوری ورق 358). رجوع به خرک شود.

معنی خرک رباب- ترجمه خرک رباب برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد خرک رباب اینجا را کلیک کنید

هم معنی خرک رباب


ترجمه خرک رباب


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه خرک ربابمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی خرک رود

خرک رود. [ خ َ رَ رو ] (اِخ ) نام رودی است در مازندران : چون از خرم آباد مازندران به طرف کلارستاق بحرکت آییم جاده ای در حدود دو میل و نیم که از عباس آباد گذشت به خرک رود می رسد، این رود با جریان آرام

معنی خرک خاکی

خرک خاکی . [ خ َ رَ ] (اِ مرکب ) حمارقبان . (بحر الجواهر). نوعی کرم باشد. رجوع به حمارقبان شود.

معنی خرکان

خرکان . [ خ َ رَ ] (اِخ ) دهی جزء دهستان قاقازان بخش ضیأآباد شهرستان قزوین ، واقع در 66هزارگزی شمال ضیأآباد و 17هزارگزی راه شوسه . این دهستان در کوهستان قرار دارد با آب و هوای سردسیری ، آب آن از چشم

معنی خرک

خرک . [ خ َ رَ ] (ع مص ) الحاح کردن . ستیزگی نمودن . (از منتهی الارب ) (از تاج العروس ).

معنی خرقی

خرقی . [ خ َ رَ ] (اِخ ) محمدبن عبداﷲ خرقی مروزی ، مکنی به ابومذعور.از راویان بوده و از اسحاق بن منصور و علی بن محمد و علی بن حزم و جز آنها حدیث کرد. (از انساب سمعانی ).

معنی خرکان

خرکان . [ خ َ ](اِخ ) دهی بوده است مابین عراق و جیلانات . (از نزهت القلوب چ لیدن ص 60). رجوع به حاشیه ٔ «خرکام » شود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: