مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی خرکسی


معنی خرکسی

خرکسی . [ خ َ ک ُ ] (حامص مرکب ) حماقت . ابلهی . کون خری . (آنندراج ).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد خرکسی اینجا را کلیک کنید

هم معنی خرکسی


ترجمه خرکسی


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه خرکسیمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی خرکان

خرکان . [ خ َ ](اِخ ) دهی بوده است مابین عراق و جیلانات . (از نزهت القلوب چ لیدن ص 60). رجوع به حاشیه ٔ «خرکام » شود.

معنی خرکلوک

خرکلوک . [ خ َ ک َ ] (اِ مرکب ) امرد قوی هیکل درشت فاعل . (یادداشت بخط مؤلف ). مرحوم دهخدا آورده اند: این کلمه مرکب از «خر» بمعنی درشت و بزرگ و «کلوک » بمعنی «امرد» است : زبهر جماع خران خرکلوکان خر

معنی خرکی

خرکی . [ خ َ رَ ] (ص نسبی ) منسوب به خر. از خر. (یادداشت بخط مؤلف ). || سخت . زفت . زمخت . سطبر. خشن . (یادداشت بخط مؤلف ). || سخت بی ادبانه . (یادداشت بخط مؤلف ). - خرکی بار کردن ؛ سخت بسیار خورد

معنی خرکمان

خرکمان . [خ َ ک َ ] (اِ مرکب ) کمان بزرگ . (از برهان قاطع) (از ناظم الاطباء) (از انجمن آرای ناصری ) (از آنندراج ). کمان . (از شرفنامه ٔ منیری ). || افزاری که کمان گران کمان حلقه را بدان چله کنند و آن

معنی خرکاه

خرکاه . [ خ َ ] (معرب ، اِ) معرب خرگاه . رجوع به نخبةالدهر دمشقی ص 262 و 264 شود : هفت خاتون را در این خرکاه سبز راه این درگاه والا دیده ام . خاقانی . بر درش بسته میان خرکاه وار شاه این خرکاه مین

معنی خرکه ٔ خاک

خرکه ٔ خاک . [خ َ رَ ک َ / ک ِ ی ِ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) حمارقَبّان . (محمودبن عمر ربنجنی ). رجوع به حمارقبان شود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: