مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی خرامش


معنی خرامش

خرامش . [ خ َ م ِ ] (اِمص ) عمل خرامیدن . (یادداشت بخط مؤلف ). خوشی : بماند بزاری روانش بجای خرامش نیابد بدیگر سرای . فردوسی . || حرکت بناز : گه خرامش چون لعبتی کرشمه کنان بهر خرامش از او صدهزار غنج و دلال . فرخی . تاتوانی شهریارا روز امروز این مکن جز بگرد خم خرامش جز بگرد دن دنه . منوچهری . نخستین خرامش درین کوچگاه به البرز خواهم برون برد راه . نظامی . چمن باز نو شد بشمشاد و سرو خرامش درآمد بکبک و تذرو. نظامی . هِبِلّی ̍؛ خرامش . هرکله ؛ رفتار بنازو خرامش . خَبَیَّخَه ؛ نوعی از خرامش . (منتهی الارب ).

معنی خرامش- ترجمه خرامش برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد خرامش اینجا را کلیک کنید

هم معنی خرامش

خرامش : 1 ادا، قر، گراز، لنجه 2 خرامیدن، راه‌رفتن‌باناز
قر: ادا، اطوار، افسون، خرامش، دلبری، دلربایی، غمزه، لنجه
گراز: 1 خنزیر، خوک 2 خرامش، لنجه
لنج: 1 غراب، کشتی 2 اعرج، چلاق، شل، لنگ 3 سدر 4 خرام، خرامش، لنجه
چالش : 1 خرامیدن، خرامش، نازخرامی 2 تکبر، غرور 3 جولان 4 جنگ وجدال، زدوخورد، کشمکش 5 تلاش، مبارزه 6 مساله، موضوع 7 مباشرت، هماغوشی


ترجمه خرامش


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه خرامشمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی خرامان کردن

خرامان کردن . [ خ ِ ک َ دَ ] (مص مرکب ) بناز و تبختر بحرکت در آوردن . بحرکت درآوردن : شمشاد خرامان کن تا باغ بیارایی . حافظ.

معنی خرامی

خرامی . [ خ ِ ] (اِ) نوعی است از نبات که بوی او خوش بود و شکوفه او بشکل بنفشه بود و جان گوید او را بسنجری گل نرم گویند و در کتب عرب بجری دشتی او را عبارت کرده اند و بعضی او را خطمی بری گویند. (از ترجم

معنی خرامیدگی

خرامیدگی . [ خ ِ دَ / دِ ] (حامص ) باربرداری با ظرافت . || زیبا و چالاکی و لطافت . (ناظم الاطباء): قُدمَه ؛ خرامیدگی . (از منتهی الارب ).

معنی خرامیدن

خرامیدن . [ خ َ دَ ] (مص ) راه رفتن بناز و تکلف و زیبایی باشد. (برهان قاطع) (از ناظم الاطباء). خوش رفتن . (ناظم الاطباء)(از آنندراج ) (از انجمن آرای ناصری ). سیر کردن بطورتفرج و گردش نمودن . (ناظم الا

معنی خرامانیدن

خرامانیدن . [ خ ِ دَ ] (مص ) خرامیدن کنانیدن و فرمودن . (ناظم الاطباء). به خرامیدن داشتن . (یادداشت بخط مؤلف ). بخرامان راه رفتن واداشتن . بخرامان روان کردن .

معنی خرامة

خرامة. [ خ َ م َ ] (ع مص ) بی باک و گستاخ گردیدن .(از منتهی الارب ) (از تاج العروس ) (از لسان العرب ).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
Hit Counter