مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی خرامش گاه


معنی خرامش گاه

خرامش گاه . [ خ َ م ِ ] (اِ مرکب ) جای خرامیدن . محل خرامیدن . آنجا که خرامش واقع می شود. (یادداشت بخط مؤلف ).

معنی خرامش گاه- ترجمه خرامش گاه برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد خرامش گاه اینجا را کلیک کنید

هم معنی خرامش گاه


ترجمه خرامش گاه


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه خرامش گاهمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی خرامة

خرامة. [ خ َ م َ ] (ع مص ) بی باک و گستاخ گردیدن .(از منتهی الارب ) (از تاج العروس ) (از لسان العرب ).

معنی خرامتین

خرامتین .[ خ َ ] (اِخ ) رجوع به خرمتین در این لغت نامه شود.

معنی خرامندگی

خرامندگی . [ خ َ م َ دَ / دِ ] (حامص )حالت خرامیدن . عمل خرامنده . (یادداشت بخط مؤلف ).

معنی خران

خران . [ خ ِ ر ر ] (ص ) مطیع. رام . فرمانبردار. (ناظم الاطباء) (برهان قاطع) (از آنندراج ) (انجمن آرای ناصری ) (فرهنگ جهانگیری ) : تند و تیزی آغازی و خران نشوی تند و توسن ببرند آخور و خران آرند. سوز

معنی خران

خران . [ خ َ ] (اِ) ج ِ خر. (از ناظم الاطباء) : بیچاره نبات را نبینی همواره خران ازین دو گوهر. ناصرخسرو. خود هیچ نیاساید و نجنبد جنبنده همه زیر او خران است . ناصرخسرو. - خران گور ؛ گورخران . (نا

معنی خرامان رفتار

خرامان رفتار. [ خ ِ رَ ] (اِ مرکب ) رفتنی با ناز و تبختر. رفتنی ازروی خرامندگی : جواظ؛ خرامان رفتار. (منتهی الارب ).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
Hit Counter