مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی خرابده


معنی خرابده
خرابده . [ خ َ دِ ] (اِخ ) نام یکی ازچهار قریه است در مغان در سه فرسخی جنوبی چشمه علی و این چهار قریه با هم در یک جا قرار دارند و اسامی آنها عبارت است از کشه که اکنون به خراب ده معروف است چون در اثر زلزله ویران شده ، زردوان و رزن و قلعه . (ازمازندران و استرآباد رابینو ترجمه ٔ فارسی ص 219).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 

مطالب نزدیک به این موضوع: