مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی خدیجه


معنی خدیجه

خدیجه . [ خ َ ج َ ] (اِخ ) بنت عثمان بن عروةبن الزبیر. وی زوجه ٔ محمدبن عبداﷲ عمرو است که از فاطمه بنت الحسین بوجود آمد. سلمةبن محازب می گوید: در بین قریش مردی کاملتر و زیباتر از محمدبن عبداﷲبن عمرو نیافتم . او مردی مطلاق بود و خدیجه را طلاق گفت و بعد از او ابراهیم بن هشام بن اسماعیل المخزومی ازاو تقاضای ازدواج کرد و برای او این دو بیت نوشت : اعیذک بالرحمن من عیش شقوه و ان تطمعی یوما الی غیر مطمع اذا ما ابن مظعون تحدر رشحه علیک فبوئی بعد ذلک او دعی او این ازدواج را رد کرد. (از عقدالفرید ج 7 ص 101 و 134).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد خدیجه اینجا را کلیک کنید

هم معنی خدیجه


ترجمه خدیجه

خدیجه: Khadijeh


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه خدیجه


شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: