مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی خجوله


معنی خجوله

خجوله . [ خ ِ ج َ / جو ل َ / ل ِ ] (اِ) آبله را گویند که بسبب کار کردن یاسوختن و راه رفتن در دست و پا و اعضا بهم رسد. (از برهان قاطع) (ناظم الاطباء) (آنندراج ) (فرهنگ ضیاء) (فرهنگ شعوری ج 1 ورق 390). تاول . (فرهنگ جهانگیری ).

معنی خجوله- ترجمه خجوله برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد خجوله اینجا را کلیک کنید

هم معنی خجوله


ترجمه خجوله


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه خجولهمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی خخ

خخ . [ خ ِ ] (صوت ) کلمه ٔ نشانیدن شتران است و عرب آنرا «ایخ » گوید. آوازی که بدان شتر را بزانو زدن و خفتن وادارند، آوازی که با آن شتر را امر به نشستن کنند. (یادداشت بخط مؤلف ).

معنی خجوجی

خجوجی . [ خ َ ج َ جا ] (ع ص ، اِ) مرد درازپای . (از منتهی الارب ) (آنندراج ) (متن اللغة) (مهذب الاسماء). خجوجاة رجوع به «خجوجاء» و «خجوجاة» در این لغتنامه شود. || مرد درازبالا و کلان استخوان . (از منت

معنی خجی

خجی . [ خ َ جا ] (ع اِ) ج ِ خجاة. منه : ما هو الا خجاة من الخجی ؛ نیست او مگر پلید و ناکس . (از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد).

معنی خجوجاة

خجوجاة. [ خ َ ج َ ] (ع ص ، اِ) زن درازپای . (ازمنتهی الارب ) (از ناظم الاطباء). || زن درازبالا و کلان استخوان . (منتهی الارب ) (از ناظم الاطباء) (از متن اللغة). || زن چاق و جسیم که گاه نیز ترسو است .

معنی خجورسغد

خجورسغد. [ خ َ س ُ ] ((اِ) نره . ذکر. (ناظم الاطباء). رجوع به خچورسغد در این لغتنامه شود.

معنی خجوم

خجوم . [ خ َ ] (ع ص ، اِ) زن فراخ شرم . (از منتهی الارب ). المراءة الواسعة الهن . (متن اللغة) .

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: