مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی خانه روفتن


معنی خانه روفتن

خانه روفتن . [ ن َ / ن ِ ت َ ] (مص مرکب ) پاک کردن خانه . تمیز کردن آن . جاروب کردن . کنس .

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد خانه روفتن اینجا را کلیک کنید

هم معنی خانه روفتن


ترجمه خانه روفتن


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه خانه روفتنمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی خانه سازی

خانه سازی . [ ن َ / ن ِ ](حامص مرکب ) عمل ساختن خانه . عمل درست کردن خانه .

معنی خانه ٔ دولت

خانه ٔ دولت . [ ن َ / ن ِ ی ِ دَ / دُو ل َ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) کنایه از مَرکب . کنایه از اسب . (آنندراج ) : شاه شد از خانه ٔ دولت سوار خانه ٔ دولت شد ازو بختیار. امیرخسرو (از آنندراج ).

معنی خانه رغان

خانه رغان . [ ن ِ رِ ] (اِخ )ده کوچکی است از دهستان هنزا بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت ، واقع در 31 هزارگزی شمال باختری ساردوئیه و هشت هزارگزی شمال راه مالرو بافت - ساردوئیه . این ده را 15 تن سکنه است .

معنی خانه ٔ زر

خانه ٔ زر. [ ن َ / ن ِ ی ِ زَ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) آفتاب . || فلک چهارم . || برج اسد. (ناظم الاطباء) (آنندراج ) (برهان قاطع).

معنی خانه ٔ زخم

خانه ٔ زخم . [ ن َ / ن ِ ی ِ زَ ](ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) جای زخم . محل زخم از بدن .

معنی خانه روشن شدن

خانه روشن شدن . [ ن َ / ن ِ رَ / رُو ش َ ش ُ دَ ] (مص مرکب ) بهتر نموده شدن مریض محتضر. مطاوعه خانه روشن کردن . (آنندراج ).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: