مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی خانه روفتن


معنی خانه روفتن

خانه روفتن . [ ن َ / ن ِ ت َ ] (مص مرکب ) پاک کردن خانه . تمیز کردن آن . جاروب کردن . کنس .

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد خانه روفتن اینجا را کلیک کنید

هم معنی خانه روفتن


ترجمه خانه روفتن


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه خانه روفتنمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی خانه ٔ زرین

خانه ٔ زرین . [ ن َ / ن ِ ی ِ زَرْ ری ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) آفتاب . || ستارگان . || فلک هشتم . (ناظم الاطباء) (برهان قاطع) (آنندراج ).

معنی خانه زنیان

خانه زنیان . [ ن ِزِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان کوهمره سرخی بخش مرکزی شهرستان شیراز، واقع در 47 هزارگزی شهرستان شیراز و کنار شوسه ٔ شیراز به کازرون ، این ناحیه در جلگه واقع و آب و هوایش معتدل و مالاری

معنی خانه ٔ دندان

خانه ٔ دندان . [ ن َ / ن ِ ی ِ دَ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) جای دندان . محل دندان . نقاطی از لثه که دندان در آن قرار گیرد. || دهان .

معنی خانه ٔ زخم

خانه ٔ زخم . [ ن َ / ن ِ ی ِ زَ ](ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) جای زخم . محل زخم از بدن .

معنی خانه روشن شدن

خانه روشن شدن . [ ن َ / ن ِ رَ / رُو ش َ ش ُ دَ ] (مص مرکب ) بهتر نموده شدن مریض محتضر. مطاوعه خانه روشن کردن . (آنندراج ).

معنی خانه ٔ زهره

خانه ٔزهره . [ ن َ / ن ِ ی ِ زُ رِ ] (ترکیب اضافی ، اِمرکب ) برج ثور و میزان . رجوع به خانه ٔ ستاره شود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: