مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی خانقاه


معنی خانقاه

خانقاه . [ ن َ / ن ِ] (اِخ ) قریه ای است بفاصله ٔ 31 هزارگزی در جنوب غرب تکزار نزدیک دره ٔ جوی بوری در علاقه ٔ حکومت درجه ٔ اول سنگ چارک مربوط بحکومت کلان شبرغان ولایت مزارشریف و بین خط 66 درجه و 7 دقیقه و 36 ثانیه ٔ طول البلد شرقی و خط 35 درجه و 53 دقیقه و 13 ثانیه ٔ عرض البلد شمالی قرار دارد. (از قاموس جغرافیایی افغانستان ج 2).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد خانقاه اینجا را کلیک کنید

هم معنی خانقاه

سردم : 1 خانقاه 2 پاتوق 3 قهوه‌خانه 4 سکوی زورخانه
سردم‌دار : 1 رئیس، سرپرست، رهبر 2 خانقاه‌دار
صومعه: بیعت، خانقاه، دیر، عبادتگاه، عبادتخانه، معبد
عبادتگاه: بیعت، پرستشگاه، خانقاه، صومعه، عبادتخانه، کنشت، مسجد، معبد
خانقاه : 1 خانقه، خانگاه، عبادتگاه صوفیان 2 رباط، تکیه، لنگر 3 عبادتگاه، بتخانه، دیر، صومعه، عبادتخانه، کلیسا، کنشت، کنیسه، معبد


ترجمه خانقاه

خانقاه: convent
خانقاهی: abbatial
خانقاه: abbey
خانقاه: monastery


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه خانقاه


گر گلى گیرد به کف خارى شود *** ور سوى یارى رود مارى شود
کیمیاى زهر و مار است آن شقى *** بر خلاف کیمیاى متقى‏
اندرز کردن صوفى خادم را در تیمار داشت بهیمه و لاحول گفتن خادم‏ ***
صوفیى مى‏گشت در دور افق *** تا شبى در خانقاهى شد قنق‏
یک بهیمه داشت در آخر ببست *** او به صدر صفه با یاران نشست‏
پس مراقب گشت با یاران خویش *** دفترى باشد حضور یار بیش‏
دفتر صوفى سواد حرف نیست *** جز دل اسپید همچون برف نیست‏
زاد دانشمند آثار قلم *** زاد صوفى چیست آثار قدم‏
همچو صیادى سوى اشکار شد *** گام آهو دید بر آثار شد
چند گاهش گام آهو در خور است *** بعد از آن خود ناف آهو رهبر است‏


مطالب نزدیک به این موضوع:

معنی خانقاه

خانقاه . [ ن َ / ن ِ ] (اِخ ) علاقه داری درجه ٔ اول مربوط بحکومت درجه ٔ اول آقچه و متعلق بحکومت کلان شبرغان و در حوزه ٔ ولایت مزارشریف واقع است ، این علاقه در 11 هزارگزی جنوب قلعه ٔ قدیمه و شمال غربی

معنی خانقاه

خانقاه . [ ن َ / ن ِ ] (اِخ ) دهی است بفاصله ٔ 23000 گزی در جنوب مرکز حکومت درجه ٔ 2 خان آباد مربوط بحکومت کلان قندز ولایت قطغن ، بین خط 69 درجه و 10 دقیقه و 3 ثانیه ٔ طول البلد شرقی وخط 36 درجه و 30

معنی خانقاه بالا

خانقاه بالا. [ ن َ / ن ِ هَِ ] (اِخ ) ده کوچکی است از دهستان شرأبالا بخش وفس شهرستان اراک . واقع در 66 هزارگزی جنوب کمیجان ، کنار راه مالرو عمومی اراک بملایر. سکنه ٔ آنجا 38 تن است . (از فرهنگ جغرافی

معنی خانقاه

خانقاه . [ ن َ / ن ِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان حومه ٔ بخش سلماس شهرستان خوی . واقع در 5500 گزی جنوب باختری سلماس . این دهکده درمسیر ارابه رو تپه ور به سلماس و در جلگه قرار دارد. آب و هوای این دهکده م

معنی خانقاه

خانقاه . [ ن َ / ن ِ ] (اِخ ) قریه ٔ کوچکی است در پسنتبون کوت میمنه و مردم آن از قوم ازبک و بعضی هم از سادات بوده و بزبان ازبکی تکلم میکنند.در اینجا تقریباً 50 خانه ٔ آباد است و زراعت آن للمی است . گن

معنی خانقاه بدرب بن...

خانقاه بدرب بنات . [ ن َ / ن ِ هَِ ب ِ دَ ب ِ ب َ ] (اِخ ) خانقاهی بوده بشام در شمال بیمارستان کاملی که فعلاً اثری از آن نیست . ست العراق دختر نجم الدین ایوب بن شادی از طرف فرزندش سیف الدین آن را بسال

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: