مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی خانقاه


معنی خانقاه

خانقاه . [ ن َ / ن ِ] (اِخ ) قریه ای است بفاصله ٔ 31 هزارگزی در جنوب غرب تکزار نزدیک دره ٔ جوی بوری در علاقه ٔ حکومت درجه ٔ اول سنگ چارک مربوط بحکومت کلان شبرغان ولایت مزارشریف و بین خط 66 درجه و 7 دقیقه و 36 ثانیه ٔ طول البلد شرقی و خط 35 درجه و 53 دقیقه و 13 ثانیه ٔ عرض البلد شمالی قرار دارد. (از قاموس جغرافیایی افغانستان ج 2).

معنی خانقاه- ترجمه خانقاه برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد خانقاه اینجا را کلیک کنید

هم معنی خانقاه

سردم : 1 خانقاه 2 پاتوق 3 قهوه‌خانه 4 سکوی زورخانه
سردم‌دار : 1 رئیس، سرپرست، رهبر 2 خانقاه‌دار
صومعه: بیعت، خانقاه، دیر، عبادتگاه، عبادتخانه، معبد
عبادتگاه: بیعت، پرستشگاه، خانقاه، صومعه، عبادتخانه، کنشت، مسجد، معبد
خانقاه : 1 خانقه، خانگاه، عبادتگاه صوفیان 2 رباط، تکیه، لنگر 3 عبادتگاه، بتخانه، دیر، صومعه، عبادتخانه، کلیسا، کنشت، کنیسه، معبد


ترجمه خانقاه

خانقاه: convent
خانقاهی: abbatial
خانقاه: abbey
خانقاه: monastery


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه خانقاه


کان عجب زین حس دارد عار و ننگ *** کى بود طاوس اندر چاه تنگ‏
تا نگویى مر مرا بسیار گو *** من ز صد یک گویم و آن همچو مو
تشنیع صوفیان بر آن صوفى که پیش شیخ بسیار مى‏گوید ***
صوفیان بر صوفیى شنعت زدند *** پیش شیخ خانقاهى آمدند
شیخ را گفتند داد جان ما *** تو از این صوفى بجو اى پیشوا
گفت آخر چه گله ست اى صوفیان *** گفت این صوفى سه خو دارد گران‏
در سخن بسیار گو همچون جرس *** در خورش افزون خورد از بیست کس‏
ور بخسبد هست چون اصحاب کهف *** صوفیان کردند پیش شیخ زحف‏
شیخ رو آورد سوى آن فقیر *** که ز هر حالى که هست اوساط گیر
در خبر خیر الأمور أوساطها *** نافع آمد ز اعتدال أخلاطها


مطالب نزدیک به این موضوع:

معنی خانقاه باسطیه

خانقاه باسطیه . [ ن َ / ن ِ هَِ س ِ طی ی َ ] (اِخ ) خانقاهی بوده بدمشق در جسر ابیض ، غرب اسعردیه وشمال عزیه . زین الدین عبدالباسطبن خلیل ناظر لشکر آن را ساخت . (از خطط الشام محمد کردعلی جزء 6 ص 134).

معنی خانقاه

خانقاه . [ ن َ / ن ِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان روضه چای بخش حومه ٔ شهرستان ارومیّه . واقع در 6500 گزی شمال باختری ارومیّه و 2 هزارگزی جنوب ارابه رو ارومیّه به موانا. ناحیه ای است که در سینه ٔ کوه قرا

معنی خانقاه بنت صاح...

خانقاه بنت صاحب شیزر. [ ن َ / ن ِ هَِ ب ِ ت ِ ح ِ زِ ] (اِخ ) خانقاهی بوده بحلب که سابق الدین عثمان آن را مقابل منزل خود ایجاد کرد. امروز گرچه از آن اثری نیست ولی جایگاهش درزمین شرقی جامع عادلیه و قبل

معنی خانقاه احمدپاشا

خانقاه احمدپاشا. [ ن َ / ن ِ هَِ اَ م َ ] (اِخ ) این خانقاه را احمدپاشا در دمشق ساخت . او مدتها والی دمشق بود و در آنجا خانقاهی در طرف قبله ٔ قلعه ٔ دمشق و چسبیده بخندق آن درست کرد و در آن حجراتی برای

معنی خانقاه

خانقاه . [ ن َ / ن ِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان ایل تیمور بخش حومه ٔ شهرستان مهاباد واقع در 27 هزارگزی باختر مهاباد و 11 هزارگزی باختری شوسه ٔ مهاباد بسردشت . ناحیه ای است کوهستانی و معتدل ولی مالاریا

معنی خانقاه

خانقاه . [ ن َ / ن ِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان حومه ٔ بخش سلماس شهرستان خوی . واقع در 5500 گزی جنوب باختری سلماس . این دهکده درمسیر ارابه رو تپه ور به سلماس و در جلگه قرار دارد. آب و هوای این دهکده م

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
Hit Counter