مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی خامرک


معنی خامرک

خامرک . [ ] (ع اِ) نام نوعی پرنده است . (دزی ج 1 ص 346).

معنی خامرک- ترجمه خامرک برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد خامرک اینجا را کلیک کنید

هم معنی خامرک


ترجمه خامرک


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه خامرکمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی خامدان

خامدان . [ م َ / م ِ ] (اِ مرکب ) قلمدان . (از فرهنگ شعوری ج 1 ص 374) (آنندراج ). خامه دان . رجوع به خامه دان شود.

معنی خامسان

خامسان . (اِخ ) دهی است از دهستان گاورود بخش کامیاران شهرستان سنندج . واقع در 36 هزارگزی شمال خاوری کامیاران و 10 هزارگزی شوسه ٔ کرمانشاه بسنندج . این ده در دامنه ٔ کوه قرار دارد و ناحیه ای است سردسیر

معنی خامش

خامش . [ م ُ ] (ص ) مخفف خاموش باشد.(آنندراج ). خاموش . (ناظم الاطباء) (اشتنگاس ). مختصر خاموش . (شرفنامه ٔ منیری ) .ساکت . (از فرهنگ شعوری ج 1 ص 367). صامت : بدو گفت خاقان که هرشهریار که از نیک و

معنی خامده بیل

خامده بیل . [ ] (اِخ ) نام یکی از نواحی تابع خلخال . صاحب نزهة القلوب آرد: خلخال شهر وسط بوده است و اکنون دیه است . کمابیش صد موضع بچهار ناحیه و خامده بیل و سجز و انجیلاَّباد از توابع اوست . (از نزه

معنی خامساً

خامساً. [ م ِ سَن ْ ] (ع ق ) در حالت پنجم بودن . و معمولاً در آغاز قسیمهای یک مقسم بکار رود.

معنی خامة

خامة. [ م َ ] (اِخ ) نهری است که از آبادانیهای اطراف بخارا میگذشت و روستاهای بسیار را سیراب میکرد و شهری بنام خامه را مشروب مینمود. (از کتاب احوال و اشعار رودکی ج 1 تألیف سعید نفیسی ص 111).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: