مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی خالد کاتب خراسا...


معنی خالد کاتب خراسا...

خالد کاتب خراسانی . [ ل ِ دِ ت ِ ب ِ خ ُ ] (اِخ ) رجوع به خالدبن یزید کاتب خراسانی شود.

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد خالد کاتب خراسا... اینجا را کلیک کنید

هم معنی خالد کاتب خراسا...


ترجمه خالد کاتب خراسا...


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه خالد کاتب خراسا...مطالب نزدیک به این موضوع:

معنی خالد هروی

خالد هروی . [ ل ِ دِ هََ رَ ] (اِخ )وی شاعری است معاصر انوری . رجوع به خالدبن ربیع الملکی الطولانی ، ملقب به فخرالدین و خالدبن هیاج شود.

معنی خالد شیبانی

خالد شیبانی . [ ل ِ دِ ش َ ] (اِخ ) رجوع به خالدبن یزیدبن زید شیبانی شود.

معنی خالد زبیدی یمنی...

خالد زبیدی یمنی . [ ل ِ دِ زَ ی ِ ی َ م َ ](اِخ ) وی شاعر تنگدست اسلامی است . ابوعبیدة معمربن مثنی میگوید: خالد زبیدی با جماعتی از زبید به سنجار آمد و در بین همراهانش دو پسرعم او به اسامی «ضائی » و «ع

معنی خالدآباد

خالدآباد. [ ل ِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان سنخواست بخش اسفراین بخش بجنورد واقع در 50 هزارگزی جنوب باختری اسفراین و 2 هزارگزی جنوب مالرو عمومی میان آباد به جاجرم . ناحیه ای است واقع در جلگه دارای آب و

معنی خالد سلیمانیه ای...

خالد سلیمانیه ای . [ ل ِ دِ س ُ ل َ نی ی َ ] (اِخ ) وی یکی از صوفیان است و هدایت در ریاض العارفین شرح حال او را چنین آورده است : و هو فخرالعارفین و زین السالکین شیخ خالد و در کمالات صوری و معنوی واحد

معنی خالد کاهلی

خالد کاهلی . [ ل ِ دِ هَِ ] (اِخ ) بنابر حدیث محمدبن عبدالعزیز وی از ابی اسحاق از حارث از علی (ع ) روایت میکند که گفت : مثل مؤمنی که قرآن میخواند مثل اترج است که هم بو و هم طعمش نیکو است ، مثل مؤمنی

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: