مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی خالد هروی


معنی خالد هروی

خالد هروی . [ ل ِ دِ هََ رَ ] (اِخ )وی شاعری است معاصر انوری . رجوع به خالدبن ربیع الملکی الطولانی ، ملقب به فخرالدین و خالدبن هیاج شود.

معنی خالد هروی- ترجمه خالد هروی برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد خالد هروی اینجا را کلیک کنید

هم معنی خالد هروی


ترجمه خالد هروی


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه خالد هرویمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی خالد کاتب خراسا...

خالد کاتب خراسانی . [ ل ِ دِ ت ِ ب ِ خ ُ ] (اِخ ) رجوع به خالدبن یزید کاتب خراسانی شود.

معنی خالده

خالده . [ ل ِ دَ ] (اِخ ) بنت ابی لهب . وی یکی از زنان عرب در زمان رسول است .پیغمبر او را به ازدواج عثمان بن ابی العاص ثقفی درآورد. (از عقد الفرید چ محمد سعید العریان ج 7 ص 143).

معنی خالد کاهلی

خالد کاهلی . [ ل ِ دِ هَِ ] (اِخ ) بنابر حدیث محمدبن عبدالعزیز وی از ابی اسحاق از حارث از علی (ع ) روایت میکند که گفت : مثل مؤمنی که قرآن میخواند مثل اترج است که هم بو و هم طعمش نیکو است ، مثل مؤمنی

معنی خالدافندی

خالدافندی . [ ل ِ اَ ف َ ] (اِخ ) شیخ خالد افندی خطاب . او راست : «دیوان شاعر الفلاسفة و فیلسوف الشعراء»یا «منتخبات اللزومیات » که در اسکندریه بدون تاریخ در 160 صفحه و در مصر به سال 1319 هَ . ق . در 1

معنی خالدآباد

خالدآباد. [ ل ِ ] (اِخ ) قریه ای است از قراء سرخس . (از معجم البلدان یاقوت حموی ج 3 ص 389).

معنی خالدار

خالدار. (نف مرکب ) آنکه خال دارد. صاحب خال . مرقش . اشیم . منقط : ز لعل خالدار گلرخان بیدل مباش ایمن بلای جان بود با هم چو آمیزد می و افیون . بیدل (از آنندراج ).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: