مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی خالد ملجم


معنی خالد ملجم

خالد ملجم . [ ل ِ م ُ ج َ ] (اِخ ) وی فرزند ملجم و یکی از قتله ٔ عثمان بن عّفان بود و در جنگ جمل جزء لشکر علی با مخالفان علی جنگید. در مصالحه ای که بنا بود بین علی و طلحه و زبیر برقرار شود قرار بر این گرفت آنچه از قتله ٔ عثمان در لشکر علی هستند از آن لشکر بیرون روند و سپس مصالحه واقع شود. بالنتیجه از لشکر علی بزرگانی چون مال»بن اشتر و علیأبن الهیثم و عدی بن حاتم و شریح بن اوفی و خالدبن ملجم بیرون رفتند. (از حبیب السیر چ خیام جزء 4 ج 1 ص 529).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد خالد ملجم اینجا را کلیک کنید

هم معنی خالد ملجم


ترجمه خالد ملجم


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه خالد ملجممطالب نزدیک به این موضوع:

معنی خالد ولید

خالد ولید. [ ل ِ دِ وَ ] (اِخ ) وی یکی از صحابه است . رجوع به خالدبن ولید، ملقب به سیف اﷲ شود.

معنی خالد طبری

خالد طبری . [ ل ِ دِ طَ ب َ ] (اِخ ) رجوع به خالدبن هلال شود.

معنی خالده

خالده . [ ل ِ دَ / دِ ] (ع ص ) تأنیث خالِد. ج ، خالِدات .

معنی خالد کاتب خراسا...

خالد کاتب خراسانی . [ ل ِ دِ ت ِ ب ِ خ ُ ] (اِخ ) رجوع به خالدبن یزید کاتب خراسانی شود.

معنی خالد نصرانی

خالد نصرانی . [ ل ِ دِ ن َ ] (اِخ ) رجوع به خالدبن یزید نصرانی شود.

معنی خالدارآباد

خالدارآباد. (اِخ ) دهی است از دهستان لاهیجان بخش حومه ٔ شهرستان مهاباد. واقع در 57 هزارگزی باختر مهاباد و 1500 گزی باختر شوسه ٔ خانه به نقده . ناحیه ای است واقع در جلگه با آب و هوای معتدل ولی مالاریائ

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: