مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی خالد طبری


معنی خالد طبری

خالد طبری . [ ل ِ دِ طَ ب َ ] (اِخ ) رجوع به خالدبن هلال شود.

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد خالد طبری اینجا را کلیک کنید

هم معنی خالد طبری


ترجمه خالد طبری


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه خالد طبریمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی خالد نیلی

خالد نیلی . [ ل ِ دِ ] (اِخ ) بنابر حدیث عبداﷲ از عبداﷲبن سعید از یونس بن بکیر، وی از ابومعشر و ابوهاشم نقل میکند که : عمر بیع مصاحف را خوش نمیداشت و نیز می گفت : اگر مشتری برای قرآن نیافتید قرآن ننوی

معنی خالد سعید

خالد سعید. [ ل ِ دِ س َ ] (اِخ )رجوع به خالدبن سعیدبن عاص بن امیةبن عبد شمس شود.

معنی خالد حرانی

خالد حرانی . [ ل ِ دِ ح َرْ را ] (اِخ ) رجوع به خالدبن یزید حرانی شود.

معنی خالد زیات

خالد زیات . [ل ِ دِ زی یا] (اِخ ) وی از تابعان بوده است . رجوع به ابوعبداﷲ خالد الزیات شود.

معنی خالد لؤلؤئی

خالد لؤلؤئی . [ ل ِ دِ ل ُءْ ل ُ ] (اِخ ) رجوع به خالدبن یزید لؤلؤئی شود.

معنی خالد قسری

خالد قسری . [ ل ِ دِ ق َ ] (اِخ ) رجوع به خالدبن عبداﷲ القسری شود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: