مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی خالد طبری


معنی خالد طبری

خالد طبری . [ ل ِ دِ طَ ب َ ] (اِخ ) رجوع به خالدبن هلال شود.

معنی خالد طبری- ترجمه خالد طبری برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد خالد طبری اینجا را کلیک کنید

هم معنی خالد طبری


ترجمه خالد طبری


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه خالد طبریمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی خالد ملجم

خالد ملجم . [ ل ِ م ُ ج َ ] (اِخ ) وی فرزند ملجم و یکی از قتله ٔ عثمان بن عّفان بود و در جنگ جمل جزء لشکر علی با مخالفان علی جنگید. در مصالحه ای که بنا بود بین علی و طلحه و زبیر برقرار شود قرار بر این

معنی خالدآباد

خالدآباد. [ ل ِ ] (اِخ ) قریه ای است از قراء سرخس . (از معجم البلدان یاقوت حموی ج 3 ص 389).

معنی خالد مروی

خالد مروی . [ ل ِ دِ م َرْ ] (اِخ ) فخرالدین خالد مروی یکی از شعرای پارسی زبان است و این دو بیت او راست که درباره ٔ منافقان سنجر گفته : آنها که به خدمتت نفاق آوردند سرجمله عمر خویش طاق آوردند دور از

معنی خالد کاهلی

خالد کاهلی . [ ل ِ دِ هَِ ] (اِخ ) بنابر حدیث محمدبن عبدالعزیز وی از ابی اسحاق از حارث از علی (ع ) روایت میکند که گفت : مثل مؤمنی که قرآن میخواند مثل اترج است که هم بو و هم طعمش نیکو است ، مثل مؤمنی

معنی خالد مخزومی

خالد مخزومی . [ ل ِ دِ م َ ] (اِخ ) رجوع به خالدبن هشام و خالدبن ولید شود.

معنی خالد شیبانی

خالد شیبانی . [ ل ِ دِ ش َ ] (اِخ ) رجوع به خالدبن یزیدبن زید شیبانی شود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
Hit Counter