مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی خالد شیبانی


معنی خالد شیبانی

خالد شیبانی . [ ل ِ دِ ش َ ] (اِخ ) رجوع به خالدبن یزیدبن زید شیبانی شود.

معنی خالد شیبانی- ترجمه خالد شیبانی برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد خالد شیبانی اینجا را کلیک کنید

هم معنی خالد شیبانی


ترجمه خالد شیبانی


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه خالد شیبانیمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی خالد زیات

خالد زیات . [ل ِ دِ زی یا] (اِخ ) وی از تابعان بوده است . رجوع به ابوعبداﷲ خالد الزیات شود.

معنی خالد مروی

خالد مروی . [ ل ِ دِ م َرْ ] (اِخ ) فخرالدین خالد مروی یکی از شعرای پارسی زبان است و این دو بیت او راست که درباره ٔ منافقان سنجر گفته : آنها که به خدمتت نفاق آوردند سرجمله عمر خویش طاق آوردند دور از

معنی خالد بغدادی

خالد بغدادی . [ ل ِ دِ ب َ ] (اِخ ) خالدبن حسین الشهرزوری . رجوع به خالد ضیاءالدین شود.

معنی خالد مدائنی

خالد مدائنی . [ ل ِ دِ م َ ءِ ] (اِخ ) رجوع به خالدبن قاسم شود.

معنی خالدآباد

خالدآباد. [ ل ِ ] (اِخ ) قریه ای است از قراء سرخس . (از معجم البلدان یاقوت حموی ج 3 ص 389).

معنی خالد مخزومی

خالد مخزومی . [ ل ِ دِ م َ ] (اِخ ) رجوع به خالدبن هشام و خالدبن ولید شود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
Hit Counter