مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی خالد زبیدی یمنی...


معنی خالد زبیدی یمنی...

خالد زبیدی یمنی . [ ل ِ دِ زَ ی ِ ی َ م َ ](اِخ ) وی شاعر تنگدست اسلامی است . ابوعبیدة معمربن مثنی میگوید: خالد زبیدی با جماعتی از زبید به سنجار آمد و در بین همراهانش دو پسرعم او به اسامی «ضائی » و «عوید» بودند روزی آنها از شراب سنجار نوشیدند و میل به شهرهای خود کردند و خالد این ابیات را ساخت : ایا جبلی سنجار ماکنتما لنا مصیفاً و لامشتی و لامتربعاً و یا جبلی سنجار هلا بکیتما لداعی الهوی منا شتیتین ادمعا فلو جبلا موج شکونا الیهما جرت عبرات منهما او تصدّعا بکی یوم تل ّ المحلبیة ضابی ٔ و الهی عویداً بثّه فتقنعا. مردی از بنی حیّی بنام دثار این اشعار بشنید و در مقام جواب برآمد وسپس خالد جواب او را جواب گفت . (از معجم الادباء یاقوت حموی چ دارالمأمون ج 11 ص 22).

معنی خالد زبیدی یمنی...- ترجمه خالد زبیدی یمنی... برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد خالد زبیدی یمنی... اینجا را کلیک کنید

هم معنی خالد زبیدی یمنی...


ترجمه خالد زبیدی یمنی...


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه خالد زبیدی یمنی...مطالب نزدیک به این موضوع:

معنی خالد شیبانی

خالد شیبانی . [ ل ِ دِ ش َ ] (اِخ ) رجوع به خالدبن یزیدبن زید شیبانی شود.

معنی خالد حرانی

خالد حرانی . [ ل ِ دِ ح َرْ را ] (اِخ ) رجوع به خالدبن یزید حرانی شود.

معنی خالد بغدادی

خالد بغدادی . [ ل ِ دِ ب َ ] (اِخ ) خالدبن حسین الشهرزوری . رجوع به خالد ضیاءالدین شود.

معنی خالد عبد

خالد عبد. [ ل ِ دِ ع َ ] (اِخ ) وی ازحسن و ابن المنکدر و جز این دو حدیث روایت میکند و از او سلم بن قتیبة حدیث دارد. عمروبن علی او را طرد و دارقطنی تکذیب کرده است . ابن حبان میگوید: او سارق حدیث بوده و

معنی خالد سلیمانیه ای...

خالد سلیمانیه ای . [ ل ِ دِ س ُ ل َ نی ی َ ] (اِخ ) وی یکی از صوفیان است و هدایت در ریاض العارفین شرح حال او را چنین آورده است : و هو فخرالعارفین و زین السالکین شیخ خالد و در کمالات صوری و معنوی واحد

معنی خالد مدائنی

خالد مدائنی . [ ل ِ دِ م َ ءِ ] (اِخ ) رجوع به خالدبن قاسم شود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
Hit Counter