مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی خالدات


معنی خالدات

خالدات . [ ل ِ ] (اِخ ) نام شش جزیره است برابر شهرهای مغرب و بنام «جزایر سعادت » نیز معروفند فاصله ٔ جزایر خالدات را از ساحل اقیانوس ده درجه می گفتند و از خط استواء میان 27 درجه و نیم تا 29 درجه و نیم عرض شمالی در سواحل غربی افریقا واقعاند و طول غربی آنها نسبت بپاریس از حدود 15 درجه و نیم تا 20 درجه و نیم تخمین زده شده است . (از کتاب التفهیم بیرونی متن و حاشیه ٔ ص 173). حمداﷲ مستوفی در نزهةالقلوب می آورد: طول اقالیم از آنجا (از جزائر خالدات ) شمارند و بعضی از ساحل مغرب یک درجه از آن کمتر بود. (از نزهةالقلوب حمداﷲ مستوفی ج 3 ص 237). طبق تحقیقات جدیدخالدات مرکب از هفت جزیره مسکون است بنامهای زیر: 1 - تنریف . 2 - فورتونتورا . 3 - کاناری کبیر . 4 - لانزاروت . 5 - پالما . 6 - گومرا . 7 - جزیره ٔ هیرو .رجوع به کاناری شود.

معنی خالدات- ترجمه خالدات برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد خالدات اینجا را کلیک کنید

هم معنی خالدات


ترجمه خالدات


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه خالداتمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی خالدی

خالدی . [ ل ِ ] (ص نسبی ) منسوب به خالد است که نام اجدادی میباشد. (از انساب سمعانی ).

معنی خالده

خالده . [ ل ِ دَ / دِ ] (ع ص ) تأنیث خالِد. ج ، خالِدات .

معنی خالدآبادی

خالدآبادی . [ ل ِ ] (اِخ ) ابراهیم بن محمد خالدآبادی مروزی مکنی به ابواسحاق . وی به خالدآباد سرخس منسوب است . او از دانشمندان عصر خود بود و تصنیف اصول کردو شرحی بر «المختصر مزنی » نوشت . مردم از نقاط

معنی خالدآباد

خالدآباد. [ل ِ ] (اِخ ) دهی است جزء دهستان بهنام وسط بخش ورامین شهرستان تهران . واقع در هفت هزارگزی جنوب باختر ورامین متصل براه فرعی ورامین به دمزآباد. ناحیه ای است واقع در جلگه دارای آب و هوای معتدل

معنی خالد ولید

خالد ولید. [ ل ِ دِ وَ ] (اِخ ) وی یکی از صحابه است . رجوع به خالدبن ولید، ملقب به سیف اﷲ شود.

معنی خالدآباد

خالدآباد. [ ل ِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان بادرود بخش مرکزی شهرستان کاشان . واقع در 30 هزارگزی شمال نطنز و 24 هزارگزی خاور پل هنجن . ناحیه ای است دارای آب و هوای معتدل با 2800 تن سکنه که مذهبشان شیعه

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
Hit Counter