مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی خالدات


معنی خالدات

خالدات . [ ل ِ ] (اِخ ) نام شش جزیره است برابر شهرهای مغرب و بنام «جزایر سعادت » نیز معروفند فاصله ٔ جزایر خالدات را از ساحل اقیانوس ده درجه می گفتند و از خط استواء میان 27 درجه و نیم تا 29 درجه و نیم عرض شمالی در سواحل غربی افریقا واقعاند و طول غربی آنها نسبت بپاریس از حدود 15 درجه و نیم تا 20 درجه و نیم تخمین زده شده است . (از کتاب التفهیم بیرونی متن و حاشیه ٔ ص 173). حمداﷲ مستوفی در نزهةالقلوب می آورد: طول اقالیم از آنجا (از جزائر خالدات ) شمارند و بعضی از ساحل مغرب یک درجه از آن کمتر بود. (از نزهةالقلوب حمداﷲ مستوفی ج 3 ص 237). طبق تحقیقات جدیدخالدات مرکب از هفت جزیره مسکون است بنامهای زیر: 1 - تنریف . 2 - فورتونتورا . 3 - کاناری کبیر . 4 - لانزاروت . 5 - پالما . 6 - گومرا . 7 - جزیره ٔ هیرو .رجوع به کاناری شود.

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد خالدات اینجا را کلیک کنید

هم معنی خالدات


ترجمه خالدات


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه خالداتمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی خالدی

خالدی . [ ل ِ ] (ص نسبی ) منسوب به خالد است که نام اجدادی میباشد. (از انساب سمعانی ).

معنی خالدها

خالدها. (اِخ ) نام شاخه ای از مردمان شمالی مشرق قدیم است . (از تاریخ ایران باستان مشیرالدوله چ 1 ج 1 ص 36).

معنی خالدی

خالدی . [ ل ِ ] (اِخ ) نام شاعری بوده است از ولایت حصار شادمان و به شهر هرات به جهت تحصیل آمد و مدت مدید سبق خواند و بسیار باصلاحیت است . همانا از اولاد خالدبن ولید است . از اوست این مطلع: مترس از تن

معنی خالدآبادی

خالدآبادی . [ ل ِ ] (اِخ ) ابراهیم بن محمد خالدآبادی مروزی مکنی به ابواسحاق . وی به خالدآباد سرخس منسوب است . او از دانشمندان عصر خود بود و تصنیف اصول کردو شرحی بر «المختصر مزنی » نوشت . مردم از نقاط

معنی خالدی

خالدی . [ ل ِ ] (اِخ ) ابوبکر محمدبن هاشم بن وعلة. وی یکی از سخن سرایان بوده و غالباً در نظم اشعار با برادر خود ابوعثمان سعیدبن هاشم بن وعلة خالدی مشارکت میکرده است . از این جهت این دو را «الخالدیان »

معنی خالدآباد

خالدآباد. [ ل ِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان نازلو بخش شهرستان ارومیه واقع در 20500 گزی شمال ارومیه و 3 هزارگزی خاور شوسه ٔ ارومیه به شاهپور. ناحیه ای است واقع در جلگه دارای آب و هوای معتدل و سالم با 35

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: