مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی خالدآباد


معنی خالدآباد

خالدآباد. [ ل ِ ] (اِخ ) قریه ای است از قراء سرخس . (از معجم البلدان یاقوت حموی ج 3 ص 389).

معنی خالدآباد- ترجمه خالدآباد برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد خالدآباد اینجا را کلیک کنید

هم معنی خالدآباد


ترجمه خالدآباد


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه خالدآبادمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی خالدآبادی

خالدآبادی . [ ل ِ ] (اِخ ) ابراهیم بن محمد خالدآبادی مروزی مکنی به ابواسحاق . وی به خالدآباد سرخس منسوب است . او از دانشمندان عصر خود بود و تصنیف اصول کردو شرحی بر «المختصر مزنی » نوشت . مردم از نقاط

معنی خالد ولید

خالد ولید. [ ل ِ دِ وَ ] (اِخ ) وی یکی از صحابه است . رجوع به خالدبن ولید، ملقب به سیف اﷲ شود.

معنی خالدارآباد

خالدارآباد. (اِخ ) دهی است از دهستان لاهیجان بخش حومه ٔ شهرستان مهاباد. واقع در 57 هزارگزی باختر مهاباد و 1500 گزی باختر شوسه ٔ خانه به نقده . ناحیه ای است واقع در جلگه با آب و هوای معتدل ولی مالاریائ

معنی خالده

خالده . [ ل ِ دَ ] (اِخ ) بنت حارث . وی یکی از زنان عرب است که صحابت رسول را ادراک کرد. (از قاموس الاعلام ترکی ج 3 ص 2017).

معنی خالده

خالده . [ ل ِ دَ / دِ ] (ع ص ) تأنیث خالِد. ج ، خالِدات .

معنی خالدافندی

خالدافندی . [ ل ِ اَ ف َ ] (اِخ ) شیخ خالد افندی خطاب . او راست : «دیوان شاعر الفلاسفة و فیلسوف الشعراء»یا «منتخبات اللزومیات » که در اسکندریه بدون تاریخ در 160 صفحه و در مصر به سال 1319 هَ . ق . در 1

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
Hit Counter