مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی خالدآباد


معنی خالدآباد

خالدآباد. [ ل ِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان نازلو بخش شهرستان ارومیه واقع در 20500 گزی شمال ارومیه و 3 هزارگزی خاور شوسه ٔ ارومیه به شاهپور. ناحیه ای است واقع در جلگه دارای آب و هوای معتدل و سالم با 350 تن سکنه که مذهبشان شیعه و زبانشان ترکی و فارسی است . آب آنجا از نازلوچای و محصول آنجا غلات و چغندر و توتون و کشمش و حبوبات است . شغل اهالی زراعت و راه مالرو می باشد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4).

معنی خالدآباد- ترجمه خالدآباد برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد خالدآباد اینجا را کلیک کنید

هم معنی خالدآباد


ترجمه خالدآباد


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه خالدآبادمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی خالدافندی

خالدافندی . [ ل ِ اَ ف َ ] (اِخ ) شیخ خالد افندی خطاب . او راست : «دیوان شاعر الفلاسفة و فیلسوف الشعراء»یا «منتخبات اللزومیات » که در اسکندریه بدون تاریخ در 160 صفحه و در مصر به سال 1319 هَ . ق . در 1

معنی خالدآباد

خالدآباد. [ ل ِ ] (اِخ ) قریه ای است از قراء سرخس . (از معجم البلدان یاقوت حموی ج 3 ص 389).

معنی خالدآباد

خالدآباد. [ل ِ ] (اِخ ) دهی است جزء دهستان بهنام وسط بخش ورامین شهرستان تهران . واقع در هفت هزارگزی جنوب باختر ورامین متصل براه فرعی ورامین به دمزآباد. ناحیه ای است واقع در جلگه دارای آب و هوای معتدل

معنی خالدآبادی

خالدآبادی . [ ل ِ ] (اِخ ) ابراهیم بن محمد خالدآبادی مروزی مکنی به ابواسحاق . وی به خالدآباد سرخس منسوب است . او از دانشمندان عصر خود بود و تصنیف اصول کردو شرحی بر «المختصر مزنی » نوشت . مردم از نقاط

معنی خالده

خالده . [ ل ِ دَ / دِ ] (ع ص ) تأنیث خالِد. ج ، خالِدات .

معنی خالده

خالده . [ ل ِ دَ ] (اِخ ) بنت انس انصاری . وی خاله ٔ عبداﷲبن سلامک است . (از قاموس الاعلام ترکی ج 3 ص 2017).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
Hit Counter