مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی خائیدگی


معنی خائیدگی

خائیدگی . [ دَ / دِ ] (حامص ) مضغ. (ناظم الاطباء).

معنی خائیدگی- ترجمه خائیدگی برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد خائیدگی اینجا را کلیک کنید

هم معنی خائیدگی


ترجمه خائیدگی


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه خائیدگیمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی خابر

خابر. [ ب ِ ] (ع ص ) مرد با آگاهی . (منتهی الارب ). العالم بالخبر. (اقرب الموارد).

معنی خابة

خابة. [ خاب ْ ب َ ] (ع اِ) واحد خَواب ّ است که قرابت و مصاهرت است . یقال : لی من فلان خَواب ّ؛ ای قرابات و مصاهرة. (اقرب الموارد) (منتهی الارب ).

معنی خائیده

خائیده . [ دَ / دِ ] (ن مف ) جاویده و بدندان نرم شده . (آنندراج ) (انجمن آراء)(نظام ). آنچه بدندان خرد شده باشد. مُضاغَه ؛ آنچه خائیده خورده شود. خُضامه . (منتهی الارب ) : خائیده ٔ دهان جهانم چو نیشک

معنی خابدان

خابدان . [ ب ِ ] (اِخ ) یکی از دههای خوزستان که تا نوبنجان چهار فرسنگ است . (نزهةالقلوب ج 3 ص 189).

معنی خابران

خابران . [ ب َ ] (اِخ ) ناحیه ای است میان سرخس و ابیورد و موضعی است . (منتهی الارب ). ناحیه و شهری است در خراسان که دارای قرای چند است بین سرخس و ابیورد و ازقرای آن میهنه است که شهری بزرگ بوده و اکنون

معنی خاب

خاب . (اِخ ) (پل ...) رجوع به پل خواب شود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: