مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی کوزه خوردن


معنی کوزه خوردن

کوزه خوردن . [ زَ / زِ خوَرْ / خُرْ دَ ] (مص مرکب ) کاسه زدن و...، مثلی است که در مورد آزار سخت دیدن و عقاب سخت کشیدن بجزای رنج کم رساندن به کار رود. (کلیات شمس چ فروزانفر جزو هفتم ص 396) : راه زنانیم ما، جامه کنانیم ما گر تو ز مایی بیا کاسه بزن کوزه خور. مولوی (کلیات شمس ایضاً). خیره چرا گشته ای خواجه مگر عاشقی کاسه بزن کوزه خور خواجه اگر عاشقی . مولوی (کلیات شمس ایضاً). گر تو بدین گژ نگری کاسه زنی کوزه خوری سایه ٔ عدل صمدم جز که مناسب نتنم . مولوی (کلیات شمس ایضاً).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد کوزه خوردن اینجا را کلیک کنید

هم معنی کوزه خوردن


ترجمه کوزه خوردن


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه کوزه خوردنمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی کوزن

کوزن . [ زَ ](اِخ ) ویکتور... فیلسوف و سیاستمدار فرانسوی (1792-1867 م .). وی در سال 1830م . به عضویت آکادمی فرانسه نائل گردید و آثار فراوانی در تاریخ فلسفه و جز آن تألیف کرد. (از لاروس ).

معنی کوزه ٔ گل

کوزه ٔ گل . [ زَ / زِ ی ِ گ ُ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) نوعی از ظروف که در آن درخت گلهامی نشانند که به هندی کوندی خوانند. (از آنندراج ).

معنی کوزه

کوزه . [ زَ /زِ ] (اِ) ظرفی است گردن دراز که در آن آب نگهدارند.(آنندراج ). صراحی سفالی آبخوری که گردن دراز تنگی دارد. (ناظم الاطباء). ظرفی است گلین و گردن دراز که درآن آب و مایعات دیگر ریزند. (فرهنگ ف

معنی کوزه باز

کوزه باز. [ زَ / زِ ] (نف مرکب ) جهیزگر. (آنندراج ) : گل نغمه دولاب را ز اهتزاز کند بر سر جاه خود کوزه باز. ملاطغرا (از آنندراج ).

معنی کوزکوز

کوزکوز. (ق مرکب ) دولادولا. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به کوزکوز رفتن ذیل ترکیب های کوز شود.

معنی کوزه فروشی

کوزه فروشی . [ زَ / زِ ف ُ ] (حامص مرکب ) کار و عمل کوزه فروش . || (اِ مرکب ) محل فروش کوزه . رجوع به کوزه فروش شود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: