مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی کهریز ناظم


معنی کهریز ناظم

کهریز ناظم . [ ک َ ظِ ] (اِخ ) دهی از دهستان آورزمان است که در شهرستان ملایر واقع است و 446 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5).

معنی کهریز ناظم- ترجمه کهریز ناظم برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد کهریز ناظم اینجا را کلیک کنید

هم معنی کهریز ناظم


ترجمه کهریز ناظم


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه کهریز ناظممطالب نزدیک به این موضوع:

معنی کهریزه

کهریزه . [ ک َ زَ ] (اِخ ) دهی از دهستان شهرویران است که در بخش حومه ٔ شهرستان مهاباد واقع است و 277 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).

معنی کهریز جمال

کهریز جمال . [ ک َ ج َ ] (اِخ ) دهی ازدهستان سلگی است که در شهرستان نهاوند واقع است و 380 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5).

معنی کهریزک مایل کند...

کهریزک مایل کندی . [ ک َ زَ ی ِ ک َ ] (اِخ ) دهی از دهستان قلعه دره سی است که در بخش حومه ٔ شهرستان ماکو واقع است و 104 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).

معنی کهریزه سردار

کهریزه سردار. [ ک َ زَ س َ ] (اِخ ) دهی از دهستان آختاچی بوکان است که در بخش بوکان شهرستان مهاباد واقع است و 235 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).

معنی کهریزک بندگان

کهریزک بندگان . [ ک َ زَ ب َ دِ ] (اِخ ) دهی از دهستان بهنام سوخته است که در بخش ورامین شهرستان تهران واقع است و 448 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 1).

معنی کهریزه

کهریزه . [ ک َ زَ ] (اِخ ) دهی از دهستان کل تپه ٔ فیض اﷲبیگی است که در بخش مرکزی شهرستان سقز واقع است و 420 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
Hit Counter