مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی کهریز صفی خان


معنی کهریز صفی خان

کهریز صفی خان . [ ک َ ص َ ] (اِخ ) دهی از دهستان سلگی است که در شهرستان نهاوند واقع است و 792 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5).

معنی کهریز صفی خان- ترجمه کهریز صفی خان برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد کهریز صفی خان اینجا را کلیک کنید

هم معنی کهریز صفی خان


ترجمه کهریز صفی خان


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه کهریز صفی خانمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی کهریزک مایل کند...

کهریزک مایل کندی . [ ک َ زَ ی ِ ک َ ] (اِخ ) دهی از دهستان قلعه دره سی است که در بخش حومه ٔ شهرستان ماکو واقع است و 104 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).

معنی کهریز سلیم

کهریز سلیم . [ ک َ س َ ] (اِخ ) دهی ازدهستان سلگی است که در شهرستان نهاوند واقع است و 580 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5).

معنی کهریز توسک

کهریز توسک . [ ک َ ] (اِخ ) دهی از دهستان حومه ٔ شهرستان ملایر است و 187 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5)

معنی کهریزک

کهریزک . [ ک َ زَ ] (اِخ ) دهی از دهستان افشاریه ٔ ساوجبلاغ است که در بخش کرج شهرستان قزوین واقع است و 135 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 1).

معنی کهریزه سردار

کهریزه سردار. [ ک َ زَ س َ ] (اِخ ) دهی از دهستان آختاچی بوکان است که در بخش بوکان شهرستان مهاباد واقع است و 235 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).

معنی کهریزک

کهریزک . [ ک َ زَ ] (اِخ ) دهی از دهستان غار است که در بخش ری شهرستان تهران واقع است و752 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 1). نام محلی کنار راه قم و طهران میان خیرآباد و عبداﷲآباد و یکی از ک

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
Hit Counter