مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی کهریز سلیم


معنی کهریز سلیم

کهریز سلیم . [ ک َ س َ ] (اِخ ) دهی ازدهستان سلگی است که در شهرستان نهاوند واقع است و 580 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5).

معنی کهریز سلیم- ترجمه کهریز سلیم برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد کهریز سلیم اینجا را کلیک کنید

هم معنی کهریز سلیم


ترجمه کهریز سلیم


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه کهریز سلیممطالب نزدیک به این موضوع:

معنی کهریز توسک

کهریز توسک . [ ک َ ] (اِخ ) دهی از دهستان حومه ٔ شهرستان ملایر است و 187 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5)

معنی کهریز باباحسین

کهریز باباحسین . [ ک َ ح ُ س ِ ] (اِخ ) دهی از دهستان مهربان است که در بخش کبودرآهنگ شهرستان همدان واقع است و 485 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5).

معنی کهریزک

کهریزک . [ ک َ زَ ] (اِخ ) دهی از دهستان غار است که در بخش ری شهرستان تهران واقع است و752 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 1). نام محلی کنار راه قم و طهران میان خیرآباد و عبداﷲآباد و یکی از ک

معنی کهریزه

کهریزه . [ ک َ زَ ] (اِخ ) دهی از دهستان قراتوره است که در بخش شهرستان سنندج واقع است و 115 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5).

معنی کهریزه

کهریزه . [ ک َ زَ ] (اِخ ) دهی از دهستان شهرویران است که در بخش حومه ٔ شهرستان مهاباد واقع است و 277 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).

معنی کهریز ناظم

کهریز ناظم . [ ک َ ظِ ] (اِخ ) دهی از دهستان آورزمان است که در شهرستان ملایر واقع است و 446 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: