مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی کهریز توسک


معنی کهریز توسک

کهریز توسک . [ ک َ ] (اِخ ) دهی از دهستان حومه ٔ شهرستان ملایر است و 187 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5)

معنی کهریز توسک- ترجمه کهریز توسک برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد کهریز توسک اینجا را کلیک کنید

هم معنی کهریز توسک


ترجمه کهریز توسک


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه کهریز توسکمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی کهریز صفی خان

کهریز صفی خان . [ ک َ ص َ ] (اِخ ) دهی از دهستان سلگی است که در شهرستان نهاوند واقع است و 792 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5).

معنی کهریزک

کهریزک . [ ک َ زَ ] (اِخ ) دهی از دهستان قزل گچیلو است که در بخش ماه نشان شهرستان زنجان واقع است و 452 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 2).

معنی کهریز سلیم

کهریز سلیم . [ ک َ س َ ] (اِخ ) دهی ازدهستان سلگی است که در شهرستان نهاوند واقع است و 580 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5).

معنی کهریزک

کهریزک . [ ک َ زَ ] (اِخ ) دهی از دهستان غار است که در بخش ری شهرستان تهران واقع است و752 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 1). نام محلی کنار راه قم و طهران میان خیرآباد و عبداﷲآباد و یکی از ک

معنی کهریز

کهریز. [ ک َ ] (اِخ ) دهی ازدهستان حومه ٔ بخش مرکزی شهرستان کرمانشاهان است و 180 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5).

معنی کهریز حاجی خان م...

کهریز حاجی خان مراد. [ ک َ م ُ ] (اِخ ) دهی از دهستان بیلوار است که در بخش مرکزی شهرستان کرمانشاهان واقع است و 180 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: