مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی کهریز بقازی


معنی کهریز بقازی

کهریز بقازی . [ ک َ ب ُ ] (اِخ ) دهی از دهستان سردرود است که در بخش رزن شهرستان همدان واقع است و 505 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5).

معنی کهریز بقازی- ترجمه کهریز بقازی برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد کهریز بقازی اینجا را کلیک کنید

هم معنی کهریز بقازی


ترجمه کهریز بقازی


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه کهریز بقازیمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی کهریز ایتیوندی

کهریز ایتیوندی . [ ک َ تی وَ ] (اِخ ) دهی از دهستان ایتیوند است که در بخش دلفان شهرستان خرم آباد واقع است و 240 تن سکنه دارد که از طایفه ٔ ایتیوند هستند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 6).

معنی کهریز جمال

کهریز جمال . [ ک َ ج َ ] (اِخ ) دهی ازدهستان سلگی است که در شهرستان نهاوند واقع است و 380 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5).

معنی کهریز سیاه منصور

کهریز سیاه منصور. [ ک َ م َ ] (اِخ ) دهی از دهستان قزل گچیلو است که در بخش ماه نشان شهرستان زنجان واقع است و 410 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 2).

معنی کهریز سرخ

کهریز سرخ . [ ک َ س ُ ] (اِخ ) دهی از دهستان بربرد است که در بخش الیگودرز شهرستان بروجرد واقع است و 340 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 6).

معنی کهریزک

کهریزک . [ ک َ زَ ] (اِخ ) دهی از دهستان افشاریه ٔ ساوجبلاغ است که در بخش کرج شهرستان قزوین واقع است و 135 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 1).

معنی کهریز حاجی خان م...

کهریز حاجی خان مراد. [ ک َ م ُ ] (اِخ ) دهی از دهستان بیلوار است که در بخش مرکزی شهرستان کرمانشاهان واقع است و 180 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: