مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی کهریز بقازی


معنی کهریز بقازی

کهریز بقازی . [ ک َ ب ُ ] (اِخ ) دهی از دهستان سردرود است که در بخش رزن شهرستان همدان واقع است و 505 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5).

معنی کهریز بقازی- ترجمه کهریز بقازی برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد کهریز بقازی اینجا را کلیک کنید

هم معنی کهریز بقازی


ترجمه کهریز بقازی


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه کهریز بقازیمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی کهریز صفی خان

کهریز صفی خان . [ ک َ ص َ ] (اِخ ) دهی از دهستان سلگی است که در شهرستان نهاوند واقع است و 792 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5).

معنی کهریز

کهریز. [ ک َ ] (اِخ ) دهی از دهستان پیرتاج است که در شهرستان بیجار واقع است و 340 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5).

معنی کهریز

کهریز. [ ک َ ] (اِخ ) دهی از بخش هرسین است که در شهرستان کرمانشاهان واقع است و 105 تن سکنه دارد. در دو محل به فاصله ٔ یک هزار گز واقع و به کهریز کرداهری و کیقبادی مشهور است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران

معنی کهریزک بندگان

کهریزک بندگان . [ ک َ زَ ب َ دِ ] (اِخ ) دهی از دهستان بهنام سوخته است که در بخش ورامین شهرستان تهران واقع است و 448 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 1).

معنی کهریز ناظم

کهریز ناظم . [ ک َ ظِ ] (اِخ ) دهی از دهستان آورزمان است که در شهرستان ملایر واقع است و 446 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5).

معنی کهریز باباحسین

کهریز باباحسین . [ ک َ ح ُ س ِ ] (اِخ ) دهی از دهستان مهربان است که در بخش کبودرآهنگ شهرستان همدان واقع است و 485 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
Hit Counter