مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی کهریز بقازی


معنی کهریز بقازی

کهریز بقازی . [ ک َ ب ُ ] (اِخ ) دهی از دهستان سردرود است که در بخش رزن شهرستان همدان واقع است و 505 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد کهریز بقازی اینجا را کلیک کنید

هم معنی کهریز بقازی


ترجمه کهریز بقازی


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه کهریز بقازیمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی کهریز

کهریز. [ ک َ ] (اِخ ) دهی از بخش هرسین است که در شهرستان کرمانشاهان واقع است و 105 تن سکنه دارد. در دو محل به فاصله ٔ یک هزار گز واقع و به کهریز کرداهری و کیقبادی مشهور است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران

معنی کهریز صفی خان

کهریز صفی خان . [ ک َ ص َ ] (اِخ ) دهی از دهستان سلگی است که در شهرستان نهاوند واقع است و 792 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5).

معنی کهریزک

کهریزک . [ ک َ زَ ] (اِ مصغر) کاریز و قنات کوچک . (از ناظم الاطباء). رجوع به کهریز و کاریز شود.

معنی کهریزک بندگان

کهریزک بندگان . [ ک َ زَ ب َ دِ ] (اِخ ) دهی از دهستان بهنام سوخته است که در بخش ورامین شهرستان تهران واقع است و 448 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 1).

معنی کهریز سیاه منصور

کهریز سیاه منصور. [ ک َ م َ ] (اِخ ) دهی از دهستان قزل گچیلو است که در بخش ماه نشان شهرستان زنجان واقع است و 410 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 2).

معنی کهریزک

کهریزک . [ ک َ زَ ] (اِخ ) دهی از دهستان افشاریه ٔ ساوجبلاغ است که در بخش کرج شهرستان قزوین واقع است و 135 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 1).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: